Doradztwo – farmy fotowoltaiczne

Analiza przypadków

Jedna z dużych firm produkcyjnych zużywająca rocznie około 10 tys. MWh energii elektrycznej doszła do wniosku, że zamiast kupować energię elektryczną na wolnym rynku wybuduje własną naziemną instalację fotowoltaiczną o mocy około 10 MWp mocy, która dostarczałaby energię elektryczną na własne potrzeby zakładu produkcyjnego.


Koncepcja jak najbardziej słuszna, niemniej jednak nie wzięto pod uwagę aspektu związanego z przesyłem wyprodukowanej energii, farma miałby być oddalona o 250 km od zakładu produkcyjnego.

Można byłoby zrealizować niniejszą koncepcję niemniej jednak energia musiałaby być sprzedana do firmy pośredniczącej i od niej później odkupiona (dodatkowe koszty) oraz firma musiałaby zapłacić za przesył tej energii jednej z firm OSD.


W trakcie prac koncepcyjnych wspólnie z naszym doradcą firma zaczęła rozważać wprowadzenie modelu mieszanego tzn. część energii produkowana byłaby w instalacjach dachowych ponieważ firma posiada około 65 tys. m2 powierzchni dachowych z czego do wykorzystania pod instalacje fotowoltaiczną około 30 tys. m2 powierzchni.


Na tej podstawie w firmie powstała koncepcja zarówno własnej instalacji dachowej PV jak i naziemnej farmy autonomicznej PV