Szkolenie- online

Magazyny Energii dla fotowoltaiki – opłacalność

 – nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

– realizowane szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na po11ziomie 8,45 w skali od 1 do 10

– w naszych szkoleniach z zakresu opłacalności projektów OZE uczestniczyło  ponad 250 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

 

Terminy szkolenia w 2021 r. 

– 8 lipca i 29 lipca 

 

 


Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Magazyny energii dla PV- pobierz


Program szkolenia – szczegóły

Program Szkolenie – Magazyny Energii dla PV-pobierz

Szanowni Państwo !
Szkolenie „Magazyny Energii dla instalacji fotowoltaicznych” to przegląd kilku koncepcji biznesowych jakie można wykorzystać w procesie magazynowania energii pochodzącej z własnego źródła,  która zużywana jest w innych godzinach czy dniach tygodnia, kiedy ceny są najwyższe. Opłacalność wszelkich koncepcji  biznesowych to priorytet,  dlatego wspólnie określimy ich opłacalność tak, aby samodzielnie podejmować właściwe decyzje lub rekomendować odpowiedzialnie naszym klientom.

Magazyny energii można wykorzystać zarówno w;
– komercyjnych farmach fotowoltaicznych – nowy system wsparcia dla tzw. Instalacji hybrydowych
– instalacjach OZE, w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych i kogeneracyjnych produkujących energię elektrycznej na własne potrzeby firm tzw. auto konsumpcja.

Spojrzymy na magazynowanie energii elektrycznej i ;
– fotowoltaikę – produkcja energii na potrzeby własne firmy,
– kogenerację – produkcja ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne firmy,
– fotowoltaikę – w systemie aukcyjnym,

Szkolenie nasze pozwoli Państwu wybrać najlepszy model biznesowy dla Waszych inwestycji w pełni dopasowany pod względem możliwości operacyjnych i oczekiwanej stopy zysku. Szkolenie nasze nastawione jest na porównania obecnych i perspektywicznych możliwości zarabiania na źródłach OZE zarówna dla inwestorów aktywnych jak i inwestorów pasywnych.

 

Dla kogo szkolenie
Szkolenie dedykowane jest;
menadżerom chcącym obniżyć koszty energii elektryczne w firmie
inwestorom chcącym inwestować w fotowoltaikę
właścicielom firm przemysłowych
firmom instalacyjnym OZE – edukacja klientów w zakresie modeli biznesowych OZE

Cele szkolenia
Poznanie możliwość biznesowych dla magazynów energii współpracujących ze źródłami fotowoltaicznymi
Zapoznanie się z procedurami doboru mocy magazynów energii do profilu zużycia firmy i doboru mocy instalacji fotowoltaicznych
Poznanie metodologii liczenia opłacalności projektów inwestycyjnych z branży OZE
Określenie kluczowych wskaźników opłacalności i determinantów w branży

 

Zakres szkolenia

1.Rynek energii elektrycznej w Polsce
Koszty energii czynnej i prognozy dla odbiorców przemysłowych
Składniki i determinanty kosztów dystrybucji- prognozy
Poziom opłaty OZE – poziom docelowy – prognozy
– Wpływ inflacji w Polsce na poziom kosztów energii czynnej i kosztów dystrybucji
Opłata mocowa – nowy składnik od 2021 r. kosztów dystrybucji
Możliwe scenariusze zmian zasad pobierania opłaty mocowej – zmiany dni tygodnia i godzin poboru
Towarowa Giełda Energii – źródło wiedzy i baza prognoz dla energii elektrycznej

2.Magazyny energii dla prosumenta do 10 kWh pojemności
Aspekty formalno-prawne
Nakłady CAPEX magazyn energii i infrastruktura – nowe i istniejące instalacje PV
Zasady funkcjonowania doboru magazynu do mocy instalacji – profil prosumenta
Analiza przypadku prosument magazyn dla instalacja PV 5 kW mocy
Warsztaty – liczenie opłacalności

 3.Magazyny energii dla firm – 300 kWh do 20 000 kWh pojemności
Aspekty formalno-prawne
Rodzaje przemysłowych magazynów energii
Baterie Litowo-jonowe podstawowe parametry, wady i zalety
Baterie Kwasowo-ołowiowe podstawowe parametry, wady i zalety
Funkcje magazynów energii w firmach produkcyjnych ze źródłem PV
Modele biznesowe dla firm tworzone na bazie magazynów energii
Mapowanie procesów zużycia i produkcji energii z instalacji PV
Zasady doboru magazynu energii do mocy instalacji PV oraz zużycia – profil biznesowy
Nakłady CAPEX magazyn energii i infrastruktura

4. Opłacalność magazynów energii i produkcji z PV – zużycie energii na potrzeby własne firmy
– Kalkulator mocy – Energy Storage – narzędzie doboru magazynów energii w projektowaniu instalacji hybrydowych
– Case Study – magazyn energii dobór dla grupy taryfowej C, zużycie 1000 MWh w roku i instalacja PV 300 kW mocy zużycie energii w ciągu 3 zmian produkcyjnych bez sobót i niedziel
Case Study – Magazyn energii dobór dla grupy taryfowej C zużycie 1000 MWh w roku i instalacja PV 300 kW zużycie energii w ciągu 3 zmian produkcyjnej – ruch ciągły 7 dni w tygodniu
Opłacalność instalacji magazyn energii + instalacja PV – 1 zmiana produkcyjna bez sobót i niedziel dla prostej stopy zwrotu
Opłacalność instalacji magazyn energii + instalacja PV – 3 zmiany produkcyjne – 7 dni w tygodniu dla prostej stopy zwrotu

 5. Podsumowanie i dyskusja
– Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak dobrać moc magazynu energii do profilu zużycia i mocy instalacji PV
Wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. W swojej ponad 20 letniej działalności doradczej i szkoleniowej przekazuje bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zdobytą w ponad 100 projektach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo,  energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako Dyrektor i  Członek Zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. , EXCELLENT SA. W branży energetycznej pracował mi. jako Dyr. w Tauron Polska Energia SA

Inspiracje doradcze czerpie  również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej mi. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

 

Inwestycja

 Inwestując 960 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo

 1 dzień szkoleniowy – online

Opcje promocyjne !!!

 

Inne – dodatkowe

Możliwość nabycia analizy finansowej i analizy doboru mocy – według preferencji klienta – format PDF

  1. 1 wariant – analiza doboru mocy magazynu energii + instalacja PV – zużycie na potrzeby własne wraz z uproszczona analizą finansową – indywidualne założenia klienta – indywidualne konsultacje
  2. 2 wariant – analiza doboru mocy magazynu energii + instalacja PV – zużycie na potrzeby własne wraz z pełną analizą finansową – indywidualne założenia klienta – indywidualne konsultacje

 

Inne szkolenia online planowane – 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie

Terminy szkolenia w 2021 r. 

–  8 lipca i 29 lipca

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij