Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023r. i 2024 r. – Szkolenie

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023r. i 2024 r. – Szkolenie

Terminy szkolenia w 2023 r.  15% rabat przy zakupie 2 szkoleń


19 września – on-line

3 październik – on-line

 

Prognozowanie cen energii – Formularz Zgłoszeniowy

 

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. i 2024 r.

– nie słuchaj innych sam prognozuj – odpowiedz nie w co wierzysz tylko co prognozujesz !

 

 

1) Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego prognozowania miesięcznych cen energii elektrycznej na rynku SPOT   

2) Sprawdź czy model prognostyczny SPOT-12M przekona Cię do, metodologii założeń i wyników prognostycznych – z jego pomocą będziemy prognozować, a przekonany o jego skuteczność możesz otrzymywać raporty prognostyczne co miesiąc.

 

Dla kogo szkolenieszkolenie dedykowane jest dla;
– osób zajmujących się tradingiem  na rynku energii elektrycznej lub na innych rynkach towarowych
– kupców energii elektrycznej w firmach przemysłowych
– menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu
– kadry kierowniczej firm produkcyjnych
– kadry kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE

 

Cel szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie – są w stanie zastosować metodologię prognoz średnioterminowych dla rynku SPOT energii elektrycznej
– Uczestnicy będą posiadać wiedzę niezbędną do weryfikacji założeń dotyczących wszelkich czynników wpływających na ceny energii elektrycznej, co wpłynie na większą identyfikacje uczestnika z danym typem prognozy
– Rozpoczęcie samodzielnych prognoz cen energii na rynku SPOT w oparciu o przejrzyste procedury i weryfikowalne założenia

 

Program – zakres szkolenia

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

  – Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty
  – analiza sytuacji bieżącej i główne zmiany w perspektywie najbliższych 2 lat
  – Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy
  – Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa
  Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
  – Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego
  – Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce
  – Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

 

 1. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT
  – metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki
  – 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT
  – mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne

 

 1. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy
  – czy PKB – jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną
  – dane historyczne i trendy w prognozach popytu
  – zjawiska i tendencje nie ilościowe i ich wpływ na popyt
  – elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii
  – case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy max. i minimalny poziom mocy

 

 1. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy
  – case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach
  a) wiatr na ladzie
  b) fotowoltaika
  c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła
  – „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce
  – case study obliczenia
  a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny
  b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV
  – wpływ importu na podaż energii w Polsce
  – rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

 

 1. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej -case study
  – co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu
  – co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi
  – ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych

 

 1. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy
  – Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy
  a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe
  b) Wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
  – Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy
  a) Fotowoltaika
  b) Lądowe farmy wiatrowe
  – Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na
  a) węgiel kamienny
  b) gaz ziemny
  c) uprawnienia do emisji CO2
  – Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT
  – Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGeBASE_WA-M

 

 1. Podsumowanie i dyskusja
  – podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
  – wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia
  – możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

 

 

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 14 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Zakup niniejszego szkolenia pomniejsza wydatki na nabycie Raportu prognostycznego SPOT-12M

zobacz – Raport prognostyczny miesięcznych cen energii elektrycznej rynku SPOT

 

Inwestując 1 580 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo – opcja szkolenie on-line – rabat 15% przy zakupie 2 szkoleń 
1)  1 dzień szkoleniowy
2) 
Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia
3) Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja
4)
Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz
5)
Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji
6)
Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij