Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – Szkolenie

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – Szkolenie

Terminy szkolenia w 2024 r.  15% rabat przy zakupie 2 szkoleń

6 sierpnia – on-line15% rabat przy zamówieniach do 25.07

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty

 

Prognozowanie cen energii – Formularz Zgłoszeniowy

 

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF

– nie słuchaj innych sam prognozuj – odpowiedz nie w co wierzysz tylko co prognozujesz !

 

 

1) Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego prognozowania miesięcznych cen energii elektrycznej na rynku SPOT   

2) Sprawdź czy model prognostyczny SPOT-12M przekona Cię do, metodologii założeń i wyników prognostycznych – z jego pomocą będziemy prognozować, a przekonany o jego skuteczność możesz otrzymywać raporty prognostyczne co miesiąc.

 

Dla kogo szkolenieszkolenie dedykowane jest dla;
– osób zajmujących się tradingiem  na rynku energii elektrycznej lub na innych rynkach towarowych
– kupców energii elektrycznej w firmach przemysłowych
– menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu
– kadry kierowniczej firm produkcyjnych
– kadry kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE

 

Cel szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie – są w stanie zastosować metodologię prognoz średnioterminowych dla rynku SPOT energii elektrycznej
– Uczestnicy będą posiadać wiedzę niezbędną do weryfikacji założeń dotyczących wszelkich czynników wpływających na ceny energii elektrycznej, co wpłynie na większą identyfikacje uczestnika z danym typem prognozy
– Rozpoczęcie samodzielnych prognoz cen energii na rynku SPOT w oparciu o przejrzyste procedury i weryfikowalne założenia

 

Program – zakres szkolenia

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

  – Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty
  – analiza sytuacji bieżącej i główne zmiany w perspektywie najbliższych 2 lat
  – Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy
  – Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa
  Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
  – Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego
  – Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce
  – Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

 

 1. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT
  – metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki
  – 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT
  – mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne

 

 1. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy
  – czy PKB – jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną
  – dane historyczne i trendy w prognozach popytu
  – zjawiska i tendencje nie ilościowe i ich wpływ na popyt
  – elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii
  – case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy max. i minimalny poziom mocy

 

 1. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy
  – case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach
  a) wiatr na ladzie
  b) fotowoltaika
  c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła
  – „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce
  – case study obliczenia
  a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny
  b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV
  – wpływ importu na podaż energii w Polsce
  – rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

 

 1. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej -case study
  – co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu
  – co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi
  – ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych

 

 1. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy

  – Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy
  a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe
  b) Wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
  – Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy
  a) Fotowoltaika
  b) Lądowe farmy wiatrowe
  – Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na
  a) węgiel kamienny
  b) gaz ziemny
  c) uprawnienia do emisji CO2
  – Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT
  – Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGeBASE_WAvg

   

 2. Prognozowanie długoterminowe cen energii elektrycznej – 15 letni horyzont czasowy

  – główne czynniki wpływające na ceny energii w perspektywie długoterminowej
  – polityka energetyczna Polski w horyzoncie długoterminowym – „Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu 2021-2030” (wersja luty 2024)
  – regulacje Prawne Unii Europejskiej i ich wpływ na polski rynek energii – ETS-1 i ETS-2 (transport i budownictwo)
  – czynniki ryzyka w prognozach długoterminowych w polskim i międzynarodowym dorobku naukowym
  – prognozowanie długoterminowe, a oczekiwane stopy zwrotu ROE w projektach energetycznych
  – podaż i popyt energii elektrycznej w prognozach długoterminowych – PKB i jego korelacja z poziomem zużycia energii elektrycznej
  – kamienie milowe rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce 2024 – 2040
  – udział OZE w miksie wytwarzania determinantem cen energii czy politycznym uwarunkowaniem
  – wstęga prognozy – antidotum na wielowątkowość zmiennych w prognozach długoterminowych
  – powiązanie rynku SPOT energii elektrycznej z cenami w okresie długoterminowym
  – rynek OTF TGE w Warszawie – rynek terminowy jako wskaźnik tendencji cenowych w okresach średnioterminowych
  – analizy wrażliwości projektów energetycznych na możliwe warianty ceny energii – opcje dodatnie i opcje ujemne
  Warsztaty prognostyczneprognozowanie cen energii elektrycznej w latach 2024 – 2040

 3. Podsumowanie i dyskusja
  – podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
  – wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia
  – możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

 

 

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

 

Od ponad 14 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Uwaga; zapisz się do Newslettera – subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

Wersja – bazowa szkolenie

Inwestując 1 850 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo – opcja szkolenie on-line – rabat 15% przy zakupie 2 szkoleń lub zamówieniu do 25.07
1)  1 dzień szkoleniowy
2) 
Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia
3) Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja
4)
Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz
5)
Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji
6)
Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 

Wersja – rozszerzona prognoza 

– pkt) od 1 do 6
– 7) Inwestując 950 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo – Prognoza cen energii elektrycznej SPOT-9M z Analizą Rynku 2021-2024 r.”
a) prognoza na 9 kolejnych miesięcy 2024 r. wg. średnio miesięcznych cen rynku SPOT na TGE w Warszawie,
b) analiza ryku obejmuje dane historyczne 2021-2023 r. w ujęciu miesięcznym oraz
 – prognoza zużycie energii elektrycznej w Polsce
– prognoza generacja PV wg. prosument i biznes
– prognoza generacji wiatr na ladzie (
On-shore)
koszty krańcowe dla energetyki konwencjonalnej
– koszty uśrednione wytworzenia dla PV i On-shore
c) wprowadzenie do metodologii prognostycznej a) Metody mnożnikowo-statystycznej – gdzie wykorzystujemy zależności 2 najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej wykorzystując  metody statystyczne i elementy  uczenia maszynowego, b) Metody kosztów krańcowych i kosztów uśrednionych (LCOE) levelize cost of elekticity

 

Zakup niniejszego szkolenia pomniejsza wydatki na nabycie Raportu prognostycznego SPOT-12M

zobacz – Raport prognostyczny miesięcznych cen energii elektrycznej rynku SPOT

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

 

Godzina rozpoczęcia szkolenia i czas szkolenia 

9-00 – 9-30 Rejestracja uczestników – 9-30 do 10-30 Moduł – 1

10-30 do 10-45 Przerwa – 10-45 do 11-45 – Moduł – 2

11-45 do 12-00 Przerwa długa – 12-00 do 13-00 Moduł – 3

13-00 do 13- 15 Przerwa – 13-15 do 14-15 Moduł – 4

14-15 – 14-30 Podsumowanie i dyskusja

Zgłoszenia i zapytania należy kierować ;

mail; biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

 

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – Szkolenie

2. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

3. Opłacalność projektów Fotowoltaicznych, Onshore, Magazynów energii – szkolenie

4. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy

5. Analizy statystyczne Rynku Energii Elektrycznej w Polsce – SZKOLENIE

 

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij