Szkolenie – Prosument net-billingowy, Prosument zbiorowy, Prosument wirtualny

Szkolenie – Prosument net-billingowy, Prosument zbiorowy, Prosument wirtualny

Terminy szkolenia w 2023 r.   

2 marca 2023 r. – on-line

 

Prosument biznesowy i indywidualny

net-billingowy – zbiorowy – wirtualny – opłacalność rozwiązań 

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz Prosument net-billingowy, Prosument zbiorowy, Prosument wirtualny

 

 

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnej analizy wydarzeń i trendów w obszarze rozwiązań nie tylko dla prosumenta, który po zmianach przyjął formę prosumenta net-billingowe, ale również wprowadzić w zakres nowych form prosumenckich tj. prosumenta zbiorowego i prosumenta wirtualnego.

Dla kogo szkolenieSzkolenie dedykowane jest;

– firmom instalatorskim związanym z branżą fotowoltaiczną i magazynami energii,

– firmom przemysłowych i handlowym o rozbudowanej strukturze punktów handlowych lub usługowych,

– kadrze kierowniczej zarządzającej infrastruktura energetyczną jednostek samorządowych,

– osobom indywidualnym pragnącym ograniczyć ryzyko wahań cen energii elektrycznej i uzyskać częściową niezależność energetyczną

Cel szkolenia

 

Program – zakres szkolenia

 

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie i Świecie – czynniki kształtujące oblicze rynku energii

– obecne uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce

– czynniki na ryku europejskim i światowym rynku energii wpływające na ceny energii w Polsce

– planowane zmiany na Polskim rynku energii w perspektywie do 2030 r.

– 1 lipca 2024 r.  – początek rewolucji na rynku energii w Polsce czy tylko kolejna zmian przepisów

– Towarowa Giełda Energii jako platforma ustalania cen energii czynnej

– prognoza ścieżki cenowej energii elektrycznej czynnej

 

 1. Prosument – regulacja ogólne

– prosument net-billingowy, prosument zbiorowy, prosument wirtualny w regulacjach krajowych,

ustawa OZE, ustawa Prawo Energetyczne, podatek PIT, podatek Vat

– prosument w regulacjach Unii Europejskiej

– prosument, a umowa z ceną dynamiczną

– zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania

– prognoza kosztów energii czynnej ponoszonej przez prosumenta

– prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa prosumenci indywidualni

– prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa prosumenci biznesowi

– prognoza kosztów opłaty mocowej

 

 1. Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów

– elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych

– okres prognozy w projektach energetycznych

– prosta gotówkowa stopa zwrotu wskaźnikiem opłacalności projektu prosumenckiego

 

 1. Prosument net-billingowy

– podstawowe zasady bycia prosumentem net-billingowym

– zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania

– zasady ustalania ceny sprzedaży energii – miesięczne do 30.06.2024 r.

– zasady ustalania ceny sprzedaży energii – godzinowe od 1.07.2024 r.

– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych

– Case Study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego indywidualnego

– Case Study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego biznesowego grupa taryfowa B i C

 

 1. Prosument zbiorowy

– podstawowe zasady bycia prosumentem zbiorowym

– umowa pomiędzy prosumentami zbiorowymi

– rozliczenie energii czynnej ilościowe i wartościowe

– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych

Case Study – opłacalność formy prosumenta zbiorowego indywidualnego

 

 1. Prosument wirtualny

– podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy

– rozliczenia energii czynnej ilościowe i wartościowe

– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych

Case Study – opłacalność formy prosumenta wirtualnego indywidualnego

Case Study – opłacalność formy prosument wirtualnego biznesowego grupa taryfowa B i C

 

 1. Nowości – podsumowanie i dyskusja

– partnerski handel energią – nowe rozwiązania nowe możliwości

podsumowanie i wnioski

– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 

 

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

 

Inwestując 1 350 zł. netto plus 23 % Vat – online –
otrzymacie Państwo;

 

 1. Dzień szkoleniowy

 2. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 3. Prosumencka analiza finansowe (3 analizy) – wersja PDF- prosument net-billingowy– prosument zbiorowy– prosument wirtualny
 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

 

 

Zapraszamy na szkolenie !!!


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij