Strategie zakupowe energii elektrycznej w firmie, procesy zakupowe, a procesy wytwórcze – szkolenie

Strategie zakupowe energii elektrycznej w firmie, procesy zakupowe, a procesy wytwórcze – szkolenie

Strategie zakupowe energii elektrycznej w firmie, procesy zakupowe, a procesy wytwórcze – szkolenie

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Terminy szkolenia w 2024 r.
8 sierpnia 2024 – online  – rabat 15% wpłata do 25.07

 

 Formularz zgłoszeniowy – pobierz !

 

Jak podnieść efektywność zakupów i obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej w 2025 r. ?


Strategia zakupów energii elektrycznej nie są już wyłącznie nakierowana na;
– ilość, roczną cenę i proces produkcji.

Obecnie strategie zakupowe nakierowane być powinny na ;
– dopasowanie profilu zużycia energii elektrycznej do cen energii,
w poszczególnych godzinach doby (cen dynamicznych), kolokwialnie rzecz ujmując produkujemy kiedy jest tanio.

 

Razem będziemy kupować energię na 2025 r. i analizować opcje zakupu na 2026-2027 r., przeanalizujemy czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej w stosunku do zakładanego budżetu ! Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację aby określić czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby. Wspólnie analizować będziemy case study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii korzystając z różnych strategii zakupowych. Szkolenie nakierowane jest na to co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2 latach omawiając szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusz rozwoju rynku energii.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po cenach ujemnych. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego zjawiska wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w moim biznesie ? Zostańmy „łowcami ujemnych cen energii elektrycznej” w 2024 r.

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Szkolenie przeznaczone jest dla
– kupców energii elektrycznej
– menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu
– kadry kierowniczej firm produkcyjnych
– właścicieli firm przemysłowych,
– kadry kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE

Cele szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie zbudować strategię zakupową energii elektrycznej dla własnej firmy
– Samodzielna ocena ryzyk projektu – politycznych, kursowych, technologicznych, popytowo-podażowych transakcji

Zakres szkolenia

1)Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
– Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i 2024
– 5 głównych czynników rynku i ich wpływ na ceny energii na rynku polskim
– Rynek energii elektrycznej i jego zmiany w perspektywie 2025-2030 r.
– Wpływ rynku energii elektrycznej w Europie na rynek krajowy
– Export i Import energii elektrycznej, determinanty ceny energii na rynku krajowym
– Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – Dyrektywa OZE, Dyrektywa Rynkowa, Dyrektywa OZE

2) Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C, a oferty spółek obrotu
– 
Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
– RDN, rynek dnia następnego, I-Fix i II Fix, główne indeksy rynku – TGe24 , TGeBase i TGeBASE_WAvg
– rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2024 r. BASE_Q, M, W-24
– rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2025 r. do 2027 r. – BASE_Y-25, 26, 27
– rynek SPOT, a rynek terminowy OTF TGE w Warszawie, zależności
– narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy

3) Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – elementem strategii zakupowej
– Koszty stałe dystrybucji
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa
– Opłata mocowa i koszty opłaty – OZE , a ceny energii na wolnym rynku, wpływ morskich farm wiatrowych Offshore na wysokość opłaty
– Koszty opłaty – Kogeneracyjnej

4) Strategie zakupowe energii elektryczne – rodzaje
– integracja strategii zakupowej energii elektrycznej z procesem zużycia energii (procesy produkcyjne i logistyczne) – nowe podejście
– budżet kosztów energii elektrycznej na 2025-2027 jako punkt odniesienia w procedurach zakupowych
– strategie agresywne – duży zysk/ duże ryzyko
– strategie dynamiczne – przeciętny zysk/ przeciętne ryzyko
– strategie pasywne – mały zysk/ małe ryzyko
– strategie zakupowe oparte o ceny stałe i ceny zmienne – wady i zalety
– strategie zakupowe indeksowane – wady i zalety

5) Wprowadzenie do metod prognozowania cen energii elektrycznej na rynku SPOT 
– dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej na rynku SPOT, a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego
– cena energii średnio_roczna – prognoza rynku SPOT lata 2025-2027
– cena energii średnio_miesięczna – prognoza rynku SPOT – prognoza styczeń-czerwiec 2025 r. oraz 2024 r.
– matryca cen godzinowych i profili cenowych 2023-2024 r. – narzędzie wspomagające procesy prognostyczne i procesy zakupowe
– analiza cen godzinowych dla I i II zmiany, dni wolnych i dni roboczych, górka poranna 6:00 do 9:00, górka wieczorna 19:00 do 21-59- dane 2023 i 2024,
– narzędzia wspomagające proces planowania cen energii elektrycznej

6) Case study 1 – zakupowa strategia krótkoterminowa energii elektrycznej 2025 r. – budowanie portfela zakupowego
– matryca zakupowa energii elektrycznej – narzędzie wspomagające procesy zakupowe
– prognoza cen energii elektrycznej – rynek SPOT w latach 2024 – 2025 r.
– firmowy profil zużycia energii – a ceny profilu godzinowego dla I-wszej zmiany I-Fix – w okresie letnim i okresie zimowym
– firmowy profil zużycia energii – a ceny profilu godzinowego dla I-wszej i II-giej zmiany I-Fix – w okresie letnim i okresie zimowym
– cena godzinowa średnia I-Fix, a cena wg. profilu zużycia
– budowanie strategii zakupowej w oparciu o instrumenty OTF (BASE) i instrumenty RDN (I-Fix) na 2024 i 2025 r.

7) Case study 2 – zakupowa strategia średnioterminowa energii elektrycznej 2025-2027 – budowanie portfela zakupowego
budowanie strategii w oparciu o instrumenty OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 3 letniego okresu zakupowego 2025-2027
– profil zużycia energii – a ceny dynamiczne I-Fix – w okresie letnim i okresie zimowym
– prognoza ceny średniej rynek SPOT w 2025, 2026 i 2027 r.
– prognoza ceny średniej 2024 – rynek SPOT
– cena godzinowa średnia I-Fix, a cena wg. profilu zużycia
– budowanie strategii zakupowej energii elektrycznej w oparciu o instrument OTF (BASE) i instrumenty RDN (I-Fix) dla 3 letniego okresu zakupowego 2025-2027

8) Case study 3 – budowanie portfela zakupowego energii – umowy PPA (power purchase agreement)
– umowa PPA z dostawą fizyczną (onsite)
– umowa PPA z dostawą wirtualną (offsite)
– strona odpowiedzialna za bilansowanie handlowe PPA (offsite)
– 5 lub 10 letni okres umów PPA_off-site
– źródła PV i Onshore – jako profil dostawy, a profil odbiorcy
– wady i zalety umów PPA
– ograniczenia ryzyk po stronie dostawcy i odbiorcy (firma) energii z tyt. znaczących wahań cen energii na rynku

9) Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on-line w grupie od 5 do 15 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą aktualną sytuacje na rynku energii i surowców energetycznych.

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów  i strategii firmy , specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące rynku energii elektrycznej, w których uczestniczyło pond 500 osób. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy ogniw wodorowych. W działalności doradczej wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i Członek Zarządu ds. Finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

 

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”

Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model EPF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz EPF-modelBASEm dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Prowadzi badania w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł wytwarzania w tym OZE. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule PPA. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

rabat 15% wpłata do 25.07

Inwestując Wersja bazowa – 1 850 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line

  1. Jeden dzień szkoleniowy

  2. Matryca cen godzinowych TGE – wersja 2023 r. – format PDF
  3. Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia – mail – z zagadnień omawianych na szkoleniu
  4. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

  5. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

  6. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

  7. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

  8. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Inwestując Wersja rozszerzona 1 – wersja bazowa + 850 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line oraz Matrycę cen godzinowych TGE wersja 2023-2024 r. format PDF – Zobacz więcej

pkt. od 1 do 8 oraz

    8. Matryca cen godzinowych TGE – ceny godzinowe dla I-Fix za okres styczeń 2023 do 2024 r. 
– średnie ceny miesięczne dla I-Fix TGe24_m
– statystki cen dla poszczególnych przedziałów godzinowych np. od 9:00 do 17:00 – dla właścicieli instalacji PV i magazynów energii
– statystyki cen dni pracujące i dni wolne
– profile cenowe PV – odchylenia od ceny średniej TGe24_m dla miesięcy i roku
– profile cenowe OnShore – odchylenia od ceny średniej TGe24_m dla miesięcy i rok
– porównania poziomów i trendów pomiędzy 2023 i 2024 r. – niezbędne w procedurach prognostycznych cen energii elektrycznej
– comiesięczna aktualizacja przez 12 miesięcy

 

Opcje promocyjne !!!

  1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
  2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Godzina rozpoczęcia szkolenia i czas szkolenia 

9-00 – 9-30 Rejestracja uczestników – 9-30 do 10-30 Moduł – 1

10-30 do 10-45 Przerwa – 10-45 do 11-45 – Moduł – 2

11-45 do 12-00 Przerwa długa – 12-00 do 13-00 Moduł – 3

13-00 do 13- 15 Przerwa – 13-15 do 14-15 Moduł – 4

14-15 – 14-30 Podsumowanie i dyskusja

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować ;

mail; biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – Szkolenie

2. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

3. Opłacalność projektów Fotowoltaicznych, Onshore, Magazynów energii – szkolenie

4. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy

5. Analizy statystyczne Rynku Energii Elektrycznej w Polsce – SZKOLENIE

 

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij