Szkolenie- online

Opłacalność farm fotowoltaicznych- aukcje 2021 r. – czy CPPA

  – nie słuchaj innych sam licz opłacalność –


– w naszych szkoleniach z zakresu opłacalności projektów fotowoltaicznych uczestniczyło –  ponad 250 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line

obecnie realizowane szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją uczestników na poziomie 8,40 w skali od 1 do 10

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

Szanowni Państwo ! – zapraszamy na szkolenie pt. „Opłacalność farm fotowoltaicznych – determinanty” czyli;

Terminy szkolenia w 2021 r. 

17 sierpnia  i 21 września

  

Dla kogo szkolenie

Szkolenie dedykowane jest;

 • inwestorom chcącym inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne,
 • właścicielom firm przemysłowych,
 • kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

Cel szkolenia

 • Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla ich własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna
 • Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i systemów aukcyjnych
 • Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
 • Samodzielne określenie ceny oferowanej w aukcji dla projektów do 1 MWp mocy farmy fotowoltaicznej aby spełniała kryteria opłacalności – aukcje 2021

Zakres szkolenia

1.Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku
– metody sprzedaży energii elektrycznej – giełda, broker, CPPA
– cena w systemie aukcyjnym, a pomoc inwestycyjna (publiczna)
– inflacja jako składnik ceny systemu aukcyjnego
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych
– obliczanie ujemnego/dodatniego salda – zasady rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń SA
– prognoza cen energii czynnej – wpływ ścieżki cen energii na metodę sprzedaży energii

2.Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp
– koszty obsługi funkcjonowania
– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
– podatek od budynków i budowli
– ubezpieczenia i inne koszty

3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych
– stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora
– NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
– omówienie założeń do modelu finansowego
– wartość rezydualna projektu
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza wrażliwości – sugestie uczestników dotyczące zmian głównych determinantów opłacalności
– dyskusja, wnioski, uwagi

4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA
– ryzyko wolumenu – plan dostaw, a rzeczywista dostawa
– ryzyko ceny – powyżej/poniżej rynku – sposoby zabezpieczeń
– ryzyko finansowe – bankowalność umów
– wymogi związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych – kolorowe certyfikaty
– analiza modelu finansowego
– wskaźniki opłacalności, NPV, IRR, prosta stopa zwrotu
– warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– dyskusja, wnioski, uwagi

5.Źródła finansowania farm fotowoltaicznych
– komercyjne kredyty bankowe – wymagania instytucji finansowych
– udział własny inwestora LTV
– zabezpieczenia kredytów
– okres finansowania, prowizje, oprocentowanie
– preferencyjne kredyty i pożyczki, leasing, dotacje

6.Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak ustalić cenę w aukcji 2021 dla farm do 1 MWp mocy
– systemy mieszane w projektach fotowoltaicznych – aukcje i formuła CPPA/spółka obrotu
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników

 • Określenie własnych parametrów efektywności inwestycyjnej

 • Samodzielne obliczanie efektywności ekonomicznej projektów PV i określenie głównych czynników sukcesu inwestycyjnego

 • Usystematyzowane podejście do analizy finansowej projektów inwestycyjnych

 • Poznanie kosztów i możliwości finansowania projektów fotowoltaicznych długiem i wymagań instytucji finansowych – wybór najkorzystniejszych opcji

 • Właściwe podejście do określenia ceny aukcyjnej na bazie własnych oczekiwań inwestycyjnych

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższeW działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LOCE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV,  ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii.  Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej  dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Inwestycja

Inwestując 980 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo

 1. Dzień szkoleniowy – online

 2. Wzorcowa analiza finansowa aukcje PV do 1 MW mocy z 15 scenariuszami wyników – format PDF

 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu

 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

 1. Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
  – jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
  – dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

Terminy szkolenia w 2021 r. 

17 sierpnia i 21 września

 

 1. Inne szkolenia online planowane – 2021 r.
 1. Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

 2. Magazyny energii dla fotowoltaiki – opłacalność

Harmonogram czasowy

9-00 do 9-30
Rejestracja uczestników
9-30 do 10-30
Moduł – 1
10-30 do 10-40
Przerwa
10-40 do 11-40
Moduł – 2, 3
11-40 do 12-00
Przerwa długa
12-00 do 13-00
Moduł – 3
13-00 do 13- 10
Przerwa
13-10 do 14-10
Moduł – 4, 5, 6
14-10 do 14-30
Podsumowanie i dyskusja – Przesłanie certyfikatów ukończenia szkolenia i pożegnanie uczestników

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij