Szkolenie – Opłacalność Farm Fotowoltaicznych aukcje

Terminy szkolenia w 2023 r.

23 marca 2023 r. – online  

 

Opłacalność farm fotowoltaicznych- aukcje 2023 r. – czy CPPA

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –


– w naszych szkoleniach z zakresu opłacalności projektów fotowoltaicznych uczestniczyło – ponad 270 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line  obecnie realizowane szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją uczestników na poziomie 8,5 w skali od 1 do 10

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

Dla kogo szkolenieSzkolenie dedykowane jest;
– inwestorom chcącym inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne,
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

Cel szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla ich własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna
– Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i systemów aukcyjnych
– Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
– Samodzielne określenie ceny oferowanej w aukcji dla projektów do 1 MWp mocy farmy fotowoltaicznej aby spełniała kryteria opłacalności – aukcje 2021/2022 r.

Zakres szkolenia
1.Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku
– metody sprzedaży energii elektrycznej – giełda, broker, CPPA
– cena w systemie aukcyjnym, a pomoc inwestycyjna (publiczna)
– inflacja jako składnik ceny systemu aukcyjnego
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych
– obliczanie ujemnego/dodatniego salda – zasady rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń SA
– prognoza cen energii czynnej – wpływ ścieżki cen energii na metodę sprzedaży energii

2.Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp
– koszty obsługi funkcjonowania
– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
– podatek od budynków i budowli
– ubezpieczenia i inne koszty

3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych
– stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora
– NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
– omówienie założeń do modelu finansowego
– wartość rezydualna projektu
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza wrażliwości – sugestie uczestników dotyczące zmian głównych determinantów opłacalności
– dyskusja, wnioski, uwagi

4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA
– ryzyko wolumenu – plan dostaw, a rzeczywista dostawa
– ryzyko ceny – powyżej/poniżej rynku – sposoby zabezpieczeń
– ryzyko finansowe – bankowalność umów
– wymogi związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych – kolorowe certyfikaty
– analiza modelu finansowego
– wskaźniki opłacalności, NPV, IRR, prosta stopa zwrotu
– warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– dyskusja, wnioski, uwagi

5.Źródła finansowania farm fotowoltaicznych
– komercyjne kredyty bankowe – wymagania instytucji finansowych
– udział własny inwestora LTV
– zabezpieczenia kredytów
– okres finansowania, prowizje, oprocentowanie
– preferencyjne kredyty i pożyczki, leasing, dotacje

6. Wodór nowa koncepcja z fotowoltaiką
– przesłanki biznesowe łączenia koncepcji wodorowych z farmami fotowoltaicznymi

7.Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak ustalić cenę w aukcji 2022 dla farm do 1 MWp mocy
– systemy mieszane w projektach fotowoltaicznych – aukcje i formuła CPPA/spółka obrotu
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Inwestując 1 450 zł. netto plus 23 % Vat – online
otrzymacie Państwo;

  1. Dzień szkoleniowy

  2. Wzorcowa analiza finansowa – opłacalność w systemie aukcyjnym farmy o mocy do 1 MW z 15 scenariuszami wyników – format PDF

  3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

  4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

  5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

  6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

  7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

  1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
  2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
– jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
– dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

 

Zapraszamy na szkolenie !!!


Zobacz inne nasze szkolenia


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij