Szkolenie- online

Opłacalność farm fotowoltaicznych- aukcje 2021 r.

  – nie słuchaj innych sam licz opłacalność –


– w naszych szkoleniach z zakresu opłacalności projektów fotowoltaicznych uczestniczyło –  ponad 250 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line

obecnie realizowane szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją uczestników na poziomie 8,40 w skali od 1 do 10

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

Szanowni Państwo ! – zapraszamy na szkolenie pt. „Opłacalność farm fotowoltaicznych – determinanty” czyli;

Terminy szkolenia w 2021 r. 

11 maj

27 maj

  

Dla kogo szkolenie

Szkolenie dedykowane jest;

 • inwestorom chcącym inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne,
 • właścicielom firm przemysłowych,
 • kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

Koszty energii elektryczne dla firm

 • Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla ich własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna
 • Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i systemów aukcyjnych
 • Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
 • Samodzielne określenie ceny oferowanej w aukcji dla projektów do 1 MWp mocy farmy fotowoltaicznej aby spełniała kryteria opłacalności – aukcje 2021

Zakres szkolenia

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku

 • metody sprzedaży energii elektrycznej – giełda, broker, PPA
 • cena w systemie aukcyjnym, a pomoc inwestycyjna (publiczna)
 • TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych
 • obliczanie ujemnego salda – zasady rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń SA
 • prognoza cen energii czynnej – wpływ ścieżki cen energii na metodę sprzedaży energii

2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp

 • koszty obsługi funkcjonowania
 • podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • podatek od budynków i budowli
 • ubezpieczenia i inne koszty

3.Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

 • elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora
 • NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
 • omówienie założeń do modelu finansowego
 • wartość rezydualna projektu
 • determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
 • analiza wrażliwości – sugestie uczestników dotyczące zmian głównych determinantów opłacalności
 • dyskusja, wnioski, uwagi

4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA

 • analiza modelu finansowego
 • wskaźniki opłacalności, NPV, IRR, prosta stopa zwrotu
 • warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
 • dyskusja, wnioski, uwagi

5. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych

 • komercyjne kredyty bankowe – wymagania instytucji finansowych
 • udział własny inwestora LTV
 • zabezpieczenia kredytów
 • okres finansowania, prowizje, oprocentowanie
 • preferencyjne kredyty i pożyczki, leasing, dotacje

6. Podsumowanie i dyskusja

 • podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak ustalić cenę w aukcji 2021 dla farm do 1 MWp mocy
 • wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników

 • Określenie własnych parametrów efektywności inwestycyjnej

 • Samodzielne obliczanie efektywności ekonomicznej projektów PV i określenie głównych czynników sukcesu inwestycyjnego

 • Usystematyzowane podejście do analizy finansowej projektów inwestycyjnych

 • Poznanie kosztów i możliwości finansowania projektów fotowoltaicznych długiem i wymagań instytucji finansowych – wybór najkorzystniejszych opcji

 • Właściwe podejście do określenia ceny aukcyjnej na bazie własnych oczekiwań inwestycyjnych

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. W swojej ponad 20 letniej działalności doradczej i szkoleniowej przekazuje bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zdobytą w ponad 100 projektach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako Dyrektor i Członek Zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST – Kraków Sp. z o.o. , EXCELLENT SA. W branży energetycznej pracował mi. jako Dyr. w Tauron Polska Energia SA

Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej mi. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 30 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

Inwestycja

Inwestując 870 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo

 1. Dzień szkoleniowy – online

 2. Wzorcowa analiza finansowa aukcje PV do 1 MW mocy z 15 scenariuszami wyników – format PDF

 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu

 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

 1. Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
  – jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
  – dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

Terminy szkolenia w 2021 r. 

11 maj i 27 maj

 

 1. Inne szkolenia online planowane – 2021 r.
 1. Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

 2. Magazyny energii dla fotowoltaiki – opłacalność

Harmonogram czasowy

9-00 do 9-30
Rejestracja uczestników
9-30 do 10-30
Moduł – 1
10-30 do 10-40
Przerwa
10-40 do 11-40
Moduł – 2, 3
11-40 do 12-00
Przerwa długa
12-00 do 13-00
Moduł – 3
13-00 do 13- 10
Przerwa
13-10 do 14-10
Moduł – 4, 5, 6
14-10 do 14-30
Podsumowanie i dyskusja – Przesłanie certyfikatów ukończenia szkolenia i pożegnanie uczestników

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij