Doradztwo – farmy fotowoltaiczne

Szkolenie Opłacalność farm fotowoltaicznych – determinanty nie słuchaj innych sam licz opłacalność

  • obecnie satysfakcja uczestników niniejszego szkolenia wynosi 8,45 pkt.  w skali od 0 do 10 pkt.
  • prognozowana przez uczestników naszych szkoleń średnia cena energii na aukcji 2019 dla instalacji do 1 MW mocy – wyniosła 325,8 PLN – najwyższa cena która wygrała aukcję wyniosła 327 PLN za 1 MWh

1)Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych
2)Razem będziemy analizować czy naziemne farmy PV w systemie aukcyjnym są bardziej opłacalne od przemysłowych instalacji dachowych PV

– czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny jak liczyć jego opłacalność
– jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego
– jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm

Szkolenie odbędzie się

– 17 marca i 2 kwietnia 2020 r, w Warszawie – Hotel***Puławska Residence 361

– 26 marca 2020 r.  w KrakowieHotel *** Vienna House Easy Cracow ul. Przy Rondzie 2

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku

– metody sprzedaży energii elektrycznej – giełda, broker, PPA

– cena w systemie aukcyjnym, a pomoc inwestycyjna (publiczna)

– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych

– obliczanie ujemnego salda – zasady rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń SA

– prognoza cen energii czynnej – wpływ ścieżki cen energii na metodę sprzedaży energii

 2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp

– koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej

– koszty obsługi funkcjonowania

– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą

– podatek od budynków i budowli

– ubezpieczenia i inne koszty

3.Dachowe przemysłowe instalacje PV – produkcja energii na potrzeby własne

– linia bezpośrednia – aspekty formalne i prawne

– dachowe instalacje przemysłowe PV o mocy powyżej 50 kW mocy

– firma jako prosument instalacji do 50 kW – zasady rozliczeń

– produkcja energii z instalacji – ekspozycja południe 35 stopni

– produkcja energii z instalacji – ekspozycja wschód-zachód 15 stopni

– model produkcji energii, a model zużycia w firmie, co z nadwyżkami

– metody mapowania produkcji i zużycia energii w instalacji PV – dobór mocy instalacji

– opłata mocowa, koszty energii czynnej prognoza kosztów zaniechanych,

– koszty przesyłu i ich prognoza dla grup taryfowych B i C

– nakłady CAPEX i koszty OPEX dla przemysłowych instalacji dachowych  

 

4.Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

– elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych

– stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora

– NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV

– omówienie założeń do modelu finansowego

– wartość rezydualna projektu

– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu

– analiza wrażliwości – sugestie uczestników dotyczące zmian głównych determinantów opłacalności

– dyskusja, wnioski, uwagi

5.Opłacalność przemysłowych instalacji dachowych – produkcja energii na potrzeby własne

– analiza modelu finansowego

– wskaźniki opłacalności, NPV, IRR, prosta stopa zwrotu

– warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

– dyskusja, wnioski, uwagi

6. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA

– analiza modelu finansowego

– wskaźniki opłacalności, NPV, IRR, prosta stopa zwrotu

– warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

– dyskusja, wnioski, uwagi

7. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych

– komercyjne kredyty bankowe – wymagania instytucji finansowych

– udział własny inwestora LTV

– zabezpieczenia kredytów

– okres finansowania, prowizje, oprocentowanie

– preferencyjne kredyty i pożyczki, leasing, dotacje

8. Podsumowanie i dyskusja

– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak ustalić cenę w aukcji 2020 dla farm do 1 MWp mocy

– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako Dyrektor i Członek Zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA czy Dyr. w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej mi. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA. Od ponad 10 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

 

Szkolenie odbędzie się 

– 17 marca i 2 kwietnia 2020 r.  w Warszawie – Hotel *** Puławska Residence – Ul. Puławska 361

– 26 marca 2020 r.  w Krakowie – Hotel *** Vienna House Easy Cracow ul. Przy Rondzie 2

Inwestując 1.120,00 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo
1) 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin szkoleniowych
2) Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz
3) Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesionych kwalifikacjach
4) Serwis kawowy – komfort i relaks
5) Lunch – wykwintny posiłek

Opcje promocyjne !!!
1) Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 10 dni przed data szkolenia  otrzymają 5 % rabatu – liczy się data wpływu środków na rachunek odbiorcy
2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 % rabatu – możliwość sumowania rabatu do max. 8,0 %