Szkolenia i analizy fotowoltaika , energetyka, TGE, prognozy cen energii

 

Oddajemy Inwestorom narzędzia pomagające zrozumieć i samodzielnie liczyć opłacalności instalacji fotowoltaicznych, analizować ceny i trendy na towarowych giełdach energii elektrycznej  TGE, Nord Pool czy Epex Spot

Wyjaśniamy i uczymy jak prognozować ceny energii elektrycznej na rynku SPOT lub na rynku terminowym

Tworzymy modele biznesowe do analiz opłacalności projektów energetycznych

Budujemy i doskonalimy modele planistyczne do prognozowania cen energii elektrycznej dla instrumentów godzinowych (TGe24) i instrumentów średnioterminowych (BASE)

Liczymy opłacalność produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w kogeneracji

Zachęcamy Przedsiębiorców do tworzenia własnych źródeł wytwarzania energii obniżających koszty tego medium uniezależniając firmy od wahań cen energii elektrycznej i cieplnej na rynku

Baza wiedzy

Napisz do nas

Zamknij