Cena wygrywająca w aukcji – obliczenia

Cena wygrywająca w aukcji – obliczenia

Jaka cena w aukcji 2022 r. – czy dwie tury dla fotowoltaiki do 1 MW mocy ?

 

Cena aukcyjna wygrywająca w 2022 r.

Planując inwestycje w instalacje fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego 2022 r. inwestorzy muszą określić jaką ceną za 1 MWh energii konkurować będą z innymi uczestnikami aukcji. Kluczowym elementem aukcji jest cena referencyjna dla instalacji PV do 1 MW mocy powyżej której oferta nie będzie rozpatrywana.

Jaka będzie cena referencyjna w aukcji 2021 r. – druga tura określi to rozporządzenie Ministra Klimatu (dawniej Ministerstwo Energii). Niemniej jedna trzeba odnieść się do idei określania ceny referencyjnej, którą nakreśla ustawa o OZE oraz historycznych poziomów ceny referencyjnej dla elektrowni fotowoltaicznych do i powyżej 1 MW mocy.

Dotychczas w systemie aukcyjnym występowały następujące poziomy ceny referencyjnej – 2016 r. – 465 zł./1 MWh; 2017 r. – 450 zł./1 MWh; 2018 r. – 420 zł./1 MWh; 2019 r. – 385 zł./1 MWh; 2020 r. – 360 zł./1 MWh – 2021 r. (PT) – 340 zł./1 MWh – II tura 340 zł./1 MWh

Dotychczas w systemie aukcyjnym występowały następujące poziomy ceny wygrywającej – 2016 r. – 408 zł./1 MWh; 2017 r. – 399 zł./1 MWh; 2018 r. – 365 zł./1 MWh; 2019 r. – 327 zł./1 MWh; 2020 r. – 268,88 zł./ 1 MWh – 2021 r. (PT) – 253,37 zł./ 1 MWh – II tura 278,9 zł./1 MWh

Określając poziom ceny aukcyjnej w aukcji 2022 r. dla PV do 1 MW mocy inwestorzy powinni kierować się przede wszystkim swoimi oczekiwaniami inwestycyjnymi. Oczekiwania inwestycyjne wynikają z oczekiwanej stopy zwrotu wyrażonej w okresie rocznym np. 10 % dla całego okresu trwania projektu. Czas trwania projektu PV to nie tylko 15 letni okres wsparcia, ale cały okres ekonomicznego życia projektu. W przypadku elektrowni fotowoltaicznych jest to zazwyczaj 20 – 25 lat.

 

Cena aukcyjna, a wolumen produkcji

Z uwagi na duże dysproporcje pomiędzy ceną aukcyjną wygrywającą w drugiej turze aukcji 2021 r. (278,9 zł. za 1 MWh), a rynkową ceną energii na rynku SPOT TGE  inwestorzy powinni wziąć pod uwagę zdywersyfikowania wolumenu produkowanej energii. Część energii może zostać objęta cenami gwarantowanymi w systemie aukcyjnym, a część energii będzie sprzedawana po cenach rynkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przeprowadzić szczegółowy rachunek ekonomiczny aby określić cenę aukcyjną która będzie spełniać nasze oczekiwania w szczególności odnosząc się do całkowitych nakładów inwestycyjnych CAPEX, kosztów operacyjnych OPEX oraz kosztów finansowania zewnętrznego.

Zamknij