Czynniki ryzyka aukcje PV

Czynniki ryzyka aukcje PV

Czynniki ryzyka dla inwestycji fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym – aukcje 2022 r.

Jako firma doradcza specjalizująca się poprawie efektywności procesów biznesowych w niniejszym artykule dotyczącym farm fotowoltaicznych wspieranych systemem aukcyjnym o mocy do 1 MW skupiamy się na aspektach opłacalności tego biznesu i ryzykach jakie musi uwzględnić inwestor.

Każdy z inwestorów myślących o inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zawsze zadaje najistotniejsze pytanie – ile można na tym biznesie zarobić 3%, 5 % czy 15 % p.a. ?

Z opłacalnością każdego biznesu nierozerwalnie związane są czynniki ryzyka im większe ryzyko tym większa stopa zwrotu z inwestycji i odwrotnie. Analizując czynniki ryzyka musimy poznać specyfikę biznesu i podstawowe akty prawne oraz elementy mogące wpłynąć na powstanie różnego typu ryzyk.

Podstawowe akty prawne

 

Podstawowe pojęcia

  1. stałej ceny dla całego roku zazwyczaj kalendarzowego
  2. zmiennej ceny określanej w oparciu o indeks zazwyczaj TGeBase plus premia rynku (premia PV)

 

Główne czynniki ryzyka

– polityczne – arbitralnie ustalana cena referencyjna – zbyt niski poziom ceny referencyjnej może znacznie zmniejszyć możliwość uzyskania przez inwestorów atrakcyjnych cen aukcyjnych

– techniczno-ekonomiczne – rozpiętość czasowa pomiędzy określeniem ceny aukcyjnej, a realizacją projektu max. do 24 miesięcy powoduje możliwość wzrostu nakładów CAPEX i przez to zmniejszenie opłacalności projektu

ekonomiczne – wzrost kursu euro lub USD jako komponentu ceny paneli PV oraz inwerterów może przy wzroście kursu powyżej 4,3 – 4,5 PLN za 1 Euro doprowadzić do wzrostu nakładów CAPEX lub ich obniżenie wpływając jednocześnie na wzrost opłacalność projektu

– wzrost kosztów finansowych – Rada Polityki Pieniężnej zazwyczaj podnosi stopy referencyjne, które są podstawą do ustalania stawki WIBOR w przypadku wzrostu poziomu inflacji ponad zakładany poziom. Tak więc jeżeli wzrost inflacji spowoduje wzrost stawki WIBOR to spowoduje to również wzrost ceny sprzedaży energii wyższym wskaźnikiem indeksacji

– inne czynniki ryzyka np. premia TGeBase – premia rynku PV – brak premii może spowodować znaczne obniżenie opłacalności projektu. Szczególny dodatek do ceny 1 MWh za energię dostarczaną w czasie największych kwotowań (godzin dostawy) w stosunku do indeksu dziennego oferowany do ceny zakupu przez brokera wg. indeksu TGeBase – po nasyceniu rynku energią w godzinach dostarczanych przez fotowoltaikę lub magazyny energii może on całkowicie zniknąć z rynku

Zamknij