Opłacalność projektów Fotowoltaicznych, Onshore, Magazynów energii – szkolenie

 

Terminy szkolenia w 2024 r. 

13 sierpnia 2024 r. – online –  15% rabat zgłoszenia do 25.07 

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Opłacalność projektów Fotowoltaicznych, Onshore,  Magazynów energii – szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz !

 

Czy na bazie farmy PV opłaca się stworzyć system hybrydowy z wiatrem (On-shore) i magazynem energii. Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, małego On-shore i magazynów energii do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

Demo – Analiza opłacalności famy PV – sprawdź

 

Strategie wytwórcze dla firmy to strategie budowania własnych źródeł OZE (energia elektryczna zużywana na potrzeby własne) zarówno na terenie firmy jak i na gruntach oddalonych i połączonych z firmą np. „Linią bezpośrednią”. „Linia bezpośrednia” to nowy element, którego opłacalność będziemy analizować biorą pod uwagę opłaty jakie inwestor budujący linie bezpośrednią musi ponieść;
– opłata solidarnościowa
– opłata jakościowa
– opłata mocowa

 

Dla kogo szkolenie

Szkolenie dedykowane jest;
– inwestorom chcącym inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne, małe On-shore i magazyny energii,
– właścicielom farm PV chcącym zwiększyć efektywność swojego biznesu
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

 

Cel szkolenia

 

Zakres szkolenia

1. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym SPOT w Polsce

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie – wprowadzenie
– metody sprzedaży energii elektrycznej z OZE, spółka obrotu, PPA czy PPA linia bezpośrednia
– inflacja jako element aukcyjnego systemu wsparcia dla PV i czynnik wpływający na ceny energii elektrycznej na wolnym rynek
– Towarowa Giełda Energii  i rynek dnia następnego (RDN) zasady funkcjonowania – instrumenty godzinowe, blokowe, weekendowe, I-Fix, II-Fix
– Towarowa Giełda Energii  i rynek terminowy OTF zasady funkcjonowania – instrumenty BASE_Y, BASE_Q, BASE_M i W,
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych – indeks dzienny TGeBase
– TGE i indeks TGePVm dedykowany dla fotowoltaiki
– Profil ceny PV – co to jest, jak go interpretować i wykorzystać, jaki jest i jaki będzie
– Profil ceny PV w godzinach 9:00 – 16:59, a przychody ze sprzedaży energii – Matryca cen godzinowych TGE za 2023 r. – Zobacz
           a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a, cena średnia TGe24
           b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a, cena średnia TGe24
c) cena profilu PV, a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– TGE i TGeONSHOREm indeks dedykowana dla on-shore (wiatr na lądzie)

2.Elementy procedur prognostycznych w prognozach krótko-terminowych cen energii elektrycznej

– Profil ceny PV w godzinach 9:00 – 16:59, a przychody ze sprzedaży energii – analiza matryca cen godzinowych za 2023 r. – Zobacz
           a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a, cena średnia TGe24
           b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a, cena średnia TGe24
c) cena profilu PV, a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie ceny profilu PV dla wrzesień 2024 r. –  punktem odniesienia wrzesień 2023r.
– Prognoza ceny profilu dla PV w latach 2024-2027

 

3. Elementy procedur prognostycznych w prognozach długoterminowych cen energii elektrycznej 

– dorobek polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej
– wstęga prognozy – antidotum na wielowątkowość zmiennych w prognozach długoterminowych
– określenie 2 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku Polskim
a) popyt – prognoza popytu w okresie 15 lat – Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu (MKiŚ) – Plan Rozwoju Sieci (PSE)
b) podaż – prognoza podaży źródła PV i on-shore, źródła konwencjonalne w okresie 15 lat
– długoterminowa metodologia prognoz cen energii elektrycznej wg. formuły KOSZT + ZYSK
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie długoterminowe cen hurtowych energii elektrycznej – horyzont 15 lat

 

4.Analiza opłacalności dla biznesu – farma PV, magazyny energii, Onshore


– elementy analizy finansowej energetycznych projektów inwestycyjnych – wskaźniki opłacalności prosta stopa zwrotu, NPV, IRR
– warsztaty obliczeniowe dla referencyjnych instalacji (PV 1 MWp mocy – CAPEX 2,85 mln PLN, OPEX- 75 tys./PLN/rok) – (Magazyn energii 3 MWh- pojemności)  – (Onshore 0,25 MWp mocy)
– – zasady formalno-prawne funkcjonowania wielkoskalowych magazynów energii
– koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii, kiedy magazynować w jakich godzinach, a kiedy oddawać, sprzedawać energię
– zasady doboru mocy i pojemności magazynu energii do mocy farmy PV
– dobór pojemności magazynu i jego mocy – warsztaty obliczeniowe
– koszt 1 cyklu dla magazynów energii przy wykorzystaniu metody kosztów uśrednionych LCOE (levelizde cost of electricity)
– Rynek mocy i SSR (Supply Side Response) – usługa redukcji podaży – inne przychody magazynów energii
– istota cable pooling – wg. ustawy o OZE sierpień 2023 r.
– małe jest piękne czyli turbiny wiatrowe o mocy 50 kW – formalno-prawne aspekty instalacji na farmach PV
– zasady doboru ilości turbin wiatrowych o mocy 50 kW – do przyłącza o mocy 1,0 MW farmy PV
– Case study-1 analiza opłacalności – instalacja PV – opcja dodatkowa 1
– Case study-2 – analiza opłacalności – instalacja PV + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 2
– Case study-3 – analiza opłacalności – instalacja PV + Onshore + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 3
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy Farma PV format PDF  – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 1, 2, 3

 

5.Analizy opłacalności dla firm – instalacji PV, magazynów energii, Onshore – dla firm – produkcja na potrzeby własne

Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– Koszty stałe dystrybucji
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata jakościowa
– Opłata mocowa
– Koszty opłaty – OZE , a ceny energii na wolnym rynku, wpływ morskich farm wiatrowych Offshore na wysokość opłaty
– Koszty opłaty – Kogeneracyjnej
– Prognozowanie kosztów dystrybucyjnych zmiennych w okresie 15 lat
– Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
– instalacje OZE,  a produkcja energii na potrzeby własne firmy
– magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności
– instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności
– prosument wirtualny – możliwości biznesowe
– warsztaty obliczeniowe dla firmy przemysłowej zużywającej 3,0 GWh energii i zużywającej energię na potrzeby własne z referencyjnych instalacji (PV 1 MWp mocy – CAPEX 3,0 mln PLN, OPEX- 25 tys./PLN/rok) – (Magazyn energii 3 MWh – pojemności) – (Onshore 0,25 MWp mocy)
– Case study-4 – analiza opłacalności – instalacja PV – opcja dodatkowa 4
– Case study-5 – analiza opłacalności – instalacja PV + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 5
– Case study-6 – analiza opłacalności – instalacja PV + Onshore + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 6

– Case study 7 – analiza opłacalności instalacji PV i opcja linii bezpośredniej – opcja dodatkowa 7 –  warsztaty obliczeniowe dla referencyjnych instalacji (PV 1 MWp mocy – CAPEX 3,3 mln PLN, OPEX- 75 tys./PLN/rok) –  parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy
– model biznesowy
– podstawy prawne budowy i eksploatacji linii bezpośredniej, wydzielony odbiorca, a wydzielona jednostka wytwórcza
– progi źródła wytwórczego do 2 MWp mocy i powyżej 2 MWp mocy
– opłata solidarnościowa
– opłata jakościowa
– opłata mocowa

6.Podsumowanie i dyskusja – warunki opłacalności instalacji PV, magazynów energii oraz Onshore – podsumowanie wyników analiz  

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.

 

 

Od ponad 14 lat związany z branża energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, kosztów uśrednionych (LCOE) dla różnych źródeł OZE i konwencjonalne.
Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii mi. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Inwestując 1 850 zł. netto plus 23 % Vat – online otrzymacie Państwo – opcja bazowa; – rabat 15% zamówienia do 25.07

  1. Dzień szkoleniowy

  2. Matryca cen godzinowych za 2023 r. wersja PDF – Zobacz

  3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz
  4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

  5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

  6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

  7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

  8. Możliwość zadawania pytań po szkolenie do 30 dni od daty szkolenia – forma mail lub telefon

Dodatkowe opcje dla biznesu

1)Opcja rozszerzona 1 – Farma PV – format PDF – 750 zł. netto + 23% Vat
2)Opcja rozszerzona 2 – Farma PV + Magazyn Energii – format PDF – 850 zł. netto + 23% Vat
3)Opcja rozszerzona 3 – Farma PV + Magazyn Energii + Onshore (5 x 50 kW) – format PDF – 950 zł. netto + 23% Vat
Aktywny Excel – wszystkie powyższe opcje można nabyć w formie aktywnego arkusza Excel – klient samodzielnie dokonuje zmian w modelu finansowym i wykonuje wielość analiz

Sprawdź – aktywny excel – Analiza opłacalności farmy PV

 

Dodatkowe opcje dla firm 

1)Opcja rozszerzona 4 – firma 3,0 GWh + instalacja PV – format PDF – 750 zł. netto + 23% Vat
2)Opcja rozszerzona 5 – firma 3,0 GWh + instalacja PV + Magazyn Energii – format PDF – 850 zł. netto + 23% Vat
3)Opcja rozszerzona 6 – firma 3,0 GWh + instalacja PV + Magazyn Energii + Onshore (5 x 50 kW) – format PDF – 950 zł. netto + 23% Vat
4)Opcja rozszerzona 7 – firma 3,0 GWh + instalacja PV Linia bezpośrednia – format PDF – 850 zł. netto + 23% Vat

Aktywny Excel – wszystkie powyższe opcje można nabyć w formie aktywnego arkusza Excel – klient samodzielnie dokonuje zmian w modelu finansowym i wykonuje wielość analiz

Opcje promocyjne !!!

  1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
  2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %


Godzina rozpoczęcia szkolenia i czas szkolenia 

9-00 – 9-30 Rejestracja uczestników – 9-30 do 10-30 Moduł – 1

10-30 do 10-45 Przerwa – 10-45 do 11-45 – Moduł – 2

11-45 do 12-00 Przerwa długa – 12-00 do 13-00 Moduł – 3

13-00 do 13- 15 Przerwa – 13-15 do 14-15 Moduł – 4

14-15 – 14-30 Podsumowanie i dyskusja

Zgłoszenia i zapytania należy kierować ;

mail; biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001

Zapraszamy na szkolenie !!!

 

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – Szkolenie

2. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

3. Opłacalność projektów Fotowoltaicznych, Onshore, Magazynów energii – szkolenie

4. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy

5. Analizy statystyczne Rynku Energii Elektrycznej w Polsce – SZKOLENIE

 

 

 

 


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij