Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy

Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy

Terminy szkolenia w 2024 r. 15% rabat przy zakupie 2 szkoleń


4 czerwca – 2024 r. – online 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty – zamówienia do 29.02.2024 r.               – 15 % rabat – na szkolenia i analizy – zamówienia do 29.02.2024 r. 

 

Nowe oblicze TGE w 2024 r. podsumowanie 2023 r. – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz

PROGRAM SZKOLENIA – pobierz

 

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnej analizy wydarzeń i trendów na Towarowej Giełdzie Energii , do samodzielnych analiz i prognoz, które wykorzystasz w swoim biznesie.

Dla kogo szkolenieSzkolenie dedykowane jest;
– inwestorom chcącym inwestować w energetykę,
– doradcom klienta OZE,
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych zarządzającej sferą energetyki

Cel szkolenia

Zakres szkolenia

1.TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach

– rynek energii w Polsce i Europie wprowadzenie
– historia i ogólne zasady funkcjonowania TGE
– IRGiT – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych – szczególny charakter działalności dla giełdy energii
– giełdowe platformy informacyjne
– inne europejskie giełdy energii Nord Pool i Epex Spot

 

 1. RDB – Rynek Dnia Bieżącego

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku RDB
– zasady funkcjonowania Rynku Dnia Bieżącego
– produkty i zasady ustalania kursów w systemie notowań ciągłych
– handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym case-study

 1. RDN – Rynek Dnia Następnego

– produkty na rynku – kontrakty godzinowe, blokowe i weekendowe
– Fixing I i Fixing II elementy wspólne i różnice
– system ustalania kursu jednolitego
– dynamika cen na RDN – dane historyczne, a trendy bieżące – wpływ na decyzje biznesowe
– kurs jednolity – zasady ustalania cen energii elektrycznej w oparciu o procedury kursu jednolitego
– różnice pomiędzy RDB (rynkiem dnia bieżącego), a RDN (rynkiem dnia następnego)
– główne indeksy RDB, TGeBase, TGePeak, TGe15,
– indeksy branżowe TGePVm dla fotowoltaiki BASE oraz TGeONSHOREm dla wiatru na lądzie
– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku RDN

 1. OTF – Rynek Terminowy

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku OTF
– produkty na rynku terminowym – BASE_Y, Q, M, W; PEAK5_Y, Q, M, W
–  obroty na RDN i OTF – różnice interpretacyjne – co to jest LPO (liczba pozycji otwartych)
–  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-25 i PEAK5_Y-25

 

 1. Prawa majątkowe

– prawa majątkowe i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce
– świadectwa pochodzenie energii elektrycznej i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”
– świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego – „błękitne certyfikaty”
– świadectwa efektywności energetycznej – „białe certyfikaty”

6. Gwarancje Pochodzenia

– różnice pomiędzy świadectwem pochodzenia, a gwarancją pochodzenia
– uczestnicy rynku, wytwórcy, spółki obrotu oraz przedsiębiorstwa jako nabywcy końcowi
– rynek międzynarodowy w transakcjach gwarancjami pochodzenia
– zasady ustalania cen gwarancji pochodzenia

 1. Systemy Informacyjne Giełdy, a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych

– wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii – nawigacja po stronie www.tge.pl
– raporty giełdy energii – dzienne, miesięczne, roczne
– raporty o planowanym zużyciu i mocach wytwórczych
– prognozowana generacja wiatrowa i fotowoltaiczna PSE

 1. Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej w ofertach Spółek Obrotu na 2024 i 2025 r.

– procedura budowania portfela zakupów energii elektrycznej w 2024 r. dla dostaw energii w 2025 r. przez spółki obrotu
– wycena portfela zakupów spółki obrotu na bazie cen rynku terminowe i rynku spot
– ofert cenowe dla odbiorców przemysłowych na 2024 r. grupa taryfowa B

 1. Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych

– podaż energii elektrycznej i popyt jako główne czynniki wpływające na krótkoterminowe ceny energii na RDN
– dane dotyczące podaży energii elektrycznej – system informacyjny TGE
– dane dotyczące planowanego popytu
– wpływ importu i eksportu na rynek energii
– wpływ generacji wiatrowej na podaż energii elektryczne w Polsce i Europie
– wpływ generacji PV na podaż energii elektrycznej w Polsce i Europie
– warunki atmosferyczne jako istotny element w produkcji energii z OZE – wiatr i fotowoltaika
– case study prognozowanie cen godzinowych dla I-Fix TGE – warsztaty obliczeniowe – dla dnia dostawy następnego po dniu szkolenia 

 

 1. Podsumowanie wnioski dyskusje

 

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

Inwestując 1 650 zł. netto plus 23 % Vat – online  
otrzymacie Państwo;

 

 1. Dzień szkoleniowy

 2. Konsultacje po szkoleniu do 14 dniu – pytania z zakresu szkolenia – mail do prowadzącego
 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2024 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij