Misja firmy

Będziemy projektować i wdrażać rozwiązania organizacyjne poprawiające efektywność naszych klientów.
O nas

O nas

Szanowni Państwo !

Firma nasza jest kontynuatorką założonej w 1992 r. firmy doradczej Equilibrium s.c.

FINANSETF Sp. z o.o. dziedziczy know-how i podejście do potrzeb Klienta, a głównym inspiratorem jej działalności jest główny udziałowiec i Prezes Zarządu Pan Tomasz Falkowicz. Siłą firmy FINANSETF Sp. z o.o. są jej doradcy,  ich kompetencje i doświadczenia.

Przekazujemy Państwu kompetencje naszych doradców, 20 letnie doświadczenie nabyte w ponad 100 projektach w branżach takich jak budownictwo, przemysł lotniczy, energetyka, handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy.

Ponad 15 lat temu jeden z naszych klientów realizował projektów budowy farmy fotowoltaicznej w Austrii, a że potrzebował naszego doradztwa związanego z analizą opłacalności tego projektu zaangażował nas i sprawiło, że tak zaczęła się nasza przygoda z fotowoltaiką i energetyką.

 

Doradztwo energetyczne dla inwestorów w zakresie;

– analiz opłacalności farm fotowoltaicznych naziemnych i dachowych (systemy aukcyjne, sprzedaż energii na wolnym rynku, formuła PPA)

– studium wykonalności dla farm PV i magazynów energii

– prognozowania średniookresowego 1 rok dla cen energii elektrycznej w oparciu o indeks Base, przy zastosowaniu modelu prognostyczny EPF-modelBase

– sporządzania dokumentacji i reprezentowanie klienta przed URE – wniosek koncesyjny na obrót energią elektryczną

– doradztwo w zakresie joint-venture dla projektów PV – farmy wielkoskalowe powyżej 50 MW mocy

 – biznes plany – pozyskiwanie finansowania inwestycyjnego dla projektów OZE

 

 Doradztwo energetyczne dla firm w zakresie;

– opracowanie strategii zakupy energii elektrycznej – ceny stałe, ceny zmienne, rozwiązania hybrydowe

– usług prognozowania cen godzinowych w oparciu o model prognostyczny EPF-modelTGE24

– analiz opłacalności  projektów fotowoltaicznych

– opłacalności zastosowań magazynów energii + instalacja PV

– optymalizacji kosztów opłaty mocowej

– mapowania procesów zużycia energii elektrycznej i produkcji z własnych źródeł PV, czy kogeneracja

– biznes plany – pozyskiwanie finansowania inwestycyjnego dla projektów OZE

– szkolenia zamknięte – dedykowane dla firmy Zleceniodawcy wg. ustalonego

  

Inne produkty – aktywne aplikacje finansowe (aktywny Excel) format zgodny z wymogami banków finansujących

– analiza opłacalności farm fotowoltaicznych – dla systemu aukcyjnego, wolny rynek, opcja PPA

– analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznych – produkcja energii na potrzeby własne firmy

– model obliczeniowy – dobór mocy i pojemności magazynów energii do dachowych instalacji PV

 

Inne usługi doradcze

– Projektowanie i wdrażanie Controllingowego Systemu Zarządzania Firmą

– System Sugestii Pracowniczych – Kaizen – Lean Management  projektowanie i wdrażanie

– Opracowanie Strategii Firmy

– Wycena wartości firmy, wycena znaku-maki firmy – optymalizacje podatkowe 

– Diagnoza Sytuacji Bieżącej

 

Nasz główny doradca:

Tomasz Falkowicz  

Doradca, trener z zakresu finansów  i strategii firmy , specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych.

Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy ogniw wodorowych.

W działalności doradczej wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i Członek Zarządu ds. Finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”

Prowadzi badania i tworzy modele w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej w horyzoncie 12 miesięcy dla instrumentów typu Base czy instrumentów godzinowych I-Fix. Analizuje i prognozuje LCOE koszty uśrednione dla różnych źródeł wytwarzania w tym OZE.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot.

Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

">
Zamknij