OTF – zorganizowana platforma obrotu – rynek terminowy energii elektrycznej TGE

Jak prognozować ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w oparciu o notowania kontraktów terminowych na OTF ?

Prowadzony przez TGE od 2008 r. Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej został przekształcony w platformę OTF.  

OTF (Organised Trading Facility) Zorganizowana Platforma Obrotu jest to wielostronny system kojarzący składane przez podmioty oferty kupna i sprzedaży. Przedmiotem obrotu na OTF mogą być strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji CO2, instrumenty pochodne oraz produkty energetyczne w tym energia elektryczna. Przekształcenie rynku terminowego towarowego w platformę OTF było związane z wypełnieniem przez Polskę Dyrektywy MiFID2 Unii Europejskiej.

 

Obroty na rynku OTF w 2021 r. wyniosły 188,9 TWh i spadły w stosunku 2020 r. (obroty 208,3 TWh) oraz spadły w stosunku do 2019 r. (obroty 195,0 TWh).

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę obrotów na OTF pod względem grup produktowych w tys. GWh w 2021 r.

Okres BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD GWh struktura
sty.21 8 554 751 0 9 305 4,9%
lut.21 12 728 951 0 13 679 7,2%
mar.21 13 621 1 552 0 15 173 8,0%
kwi.21 7 886 992 0 8 878 4,7%
maj.21 18 858 1 753 0 20 611 10,9%
cze.21 13 821 1 429 0 15 250 8,1%
lip.21 16 663 1 522 0 18 185 9,6%
sie.21 11 262 911 0 12 173 6,4%
wrz.21 20 634 1 694 0 22 328 11,8%
paź.21 19 261 2 156 0 21 417 11,3%
lis.21 15 461 1 703 0 17 164 9,1%
gru.21 13 839 931 0 14 770 7,8%
Razem 2021 r. 172 586 16 345 0 188 931 100,0%
91,3% 8,7% 0,0% 100,0%

Obroty w tys. MWh na OTF TGE w 2023 r.

typu BASE sty.23 lut.23 mar.23 kwi.23 maj.23
Tydzień 646 570 413 355 69
Miesiąc 853 1 314 2 105 765 684
Kwartał 2 626 1 647 3 016 1 830 1 860
Rok 1 431 676 2 405 3 029 2 861
Razem 5 556 4 207 7 939 5 979 5 474
M/M  23 r./22 r. -38,5% 64,3% 19,0% 31,0% 32,0%
Narastająco 23r./22r. -38,5% -53,1% -42,2% -39,7% -38,4%

 

 

W ramach OTF  najbardziej interesującym instrumentem jest roczny kontrakt base load (BASE_Y) i tak np. dla 2023 roku symbol tego kontraktu będzie następujący BASE_Y-23. Idea kontraktów rocznych polega na zawarciu mowy pomiędzy dostawcą energii, a nabywcą energii na podstawie której, dostawca energii elektrycznej będzie dostarczał  po 1,0 MWh energii przez 24 godziny doby każdego z 365 dni roku, a odbiorca odbierze umówiona ilość energii i zapłaci określoną cenę. Tak więc jeżeli przedmiotem kontraktu BASE_Y-23 w 2022 r. jest podstawowa wielkość instrumentu tj. 1,0 MWh to oznacza, że ilość całego kontraktu wyniesie 1,0 MWh x 24 godziny X 365 dni roku = 8 760 MWh. Odpowiednio dla kontraktów będzie to tygodniowych BASE_W (1,0 x 24 x 7 = 168 MWh), miesięcznych BASE_M (1,0 x 24 x 30-31 = 720 MWh), kwartalnych BASE_Q ( 1,0 x 24 x 92 = 2 208 MWh).

Obroty na poszczególnych instrumentach rocznych BASE_Y-20, 21, 22 dla poszczególnych lat 2020, 2021, 2022 kształtowały się następująco;

– 2020 r. – 134,5 TWh – kwotowania rozpoczęły się styczeń 2017 r.

– 2021 r. – 144,6 TWh – kwotowania rozpoczęły się styczeń 2018 r.

– 2022 r. – 127,8 TWh – kwotowania rozpoczęły się maj 2019 r.

 

Instrumenty na platformie OTF

Instrumenty typu BASE – z terminem wykonania w godzinach 00:00 do 24:00 każdego dnia

BASE_Y-yy – instrument roczny – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (8 760 – 8 784) – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

BASE_Q-q-yy – instrument kwartalny – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (2 159-2 209)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

BASE_M-mm-yy – instrument miesięczny – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (672-745)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

BASE_W-ww-yy – instrument tygodniowy – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (167-169)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

 

Instrumenty typu PEAK – z terminem wykonania w godzinach 7:00-22:00 w dni robocze

PEAK5_Y-yy  – instrument roczny w godzinach 7:00-22:00 dni robocze – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (3 765-3 825)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

PEAK5_Q-qq-yy  – instrument kwartalny w godzinach 7:00-22:00 dni robocze – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (915-990)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

PEAK5_M-mm-yy  – instrument miesięczny w godzinach 7:00-22:00  dni robocze – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (285-345)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

PEAK5_W-ww-yy  – instrument tygodniowy w godzinach 7:00-22:00  dni robocze – 1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu – ilość MWh (45-75)  – notowania kurs jednolity – są ograniczenia limitu ceny w zleceniach – są ograniczenia w wahaniach kursów transakcji

 

Instrumenty typu OFFPEAK – z terminem wykonania w godzinach 00:00- 7:00 i 22:00-24:00 w dni robocze oraz 00:00-24:00 w dni wolne od pracy

Instrumenty typu OFFPEAK są instrumenty które znajdziemy w ofercie OTF ale nie cieszą się uznaniem członków giełdy, dlatego też obecnie nie spotkamy się z kwotowaniami i transakcjami na tych instrumentach.

 

O sposobach prognozowania cen energii elektrycznej, rynku energii, opłacalności projektów energetycznych  mówimy na naszych szkoleniach – Zapraszamy ! – sprawdź poniżej

Zapraszamy na szkolenie !!!

1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 

 

 

Zamknij