Rynek energii elektrycznej w Polsce – październik 2022 r. – wydarzenia, opinie

Wydarzenia, Opinie o rynku energii elektrycznej w Polsce w październiku 2022 r., podaż i popyt na energię, ceny na TGE i Nord Pool

Październik 2022 r. na rynku energii elektrycznej – prawo i rynek

Do najważniejszych wydarzeń na rynku energii elektrycznej w Polsce w październiku zaliczyć należy;

– zniesienie „obliga giełdowego” – ustawa czeka na podpis Prezydenta

– wybranie ofert amerykańskiej firmy Nuclear Westinghouse oraz polsko-koreańskiego konsorcjum ZE PAK i PGE, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
na budowę elektrowni atomowych w Polsce
(list intencyjny)

– zamrożenie „cen energii elektrycznej na 2023 r. ” dla odbiorców „ ustawa o brzmieniu „Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r.” , określa;
1)     cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi;
2)     zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej;
3)     zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz;
4)     szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej
i tak ustawa określa cenę 786 zł. netto za 1 MWh jako cenę max. dla odbiorców uprawnionych (mi. samorządy i MŚP) w dostawach od 1.12.2022 do 31.12.2023 r. oraz 693 zł. netto za 1 MWh dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G po przekroczeniu limitu zużycia 2, 2,6 i 3,0 MWh w skali roku.

 

Ceny na TGE – Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie

Rynek – SPOT – RDN

Rynek – OTF – Rynek terminowy

Popyt na ryku

Popyt na ryku energii rozumiany jako zapotrzebowanie na moc w szczytowej godzinie tj. 20-21 w październiku 2022 w dniu roboczym wyniósł 23,3 GW, w stosunku do 23,5 GW w październiku 2021 r.

W ujęciu ilościowym zużycie energii elektrycznej w Polsce w październiku 2022 r. wyniosło 14,2 TWh i spadło o 3,32% w stosunku do października 2021 r., natomiast w okresie styczeń-październik 2022 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło 142,2 TWh i spadło o 0,87 % do analogicznego okresu 2021 r.

Rynek Europejski

Całkowite zużycie energii elektrycznej w Europie za  tydzień 39 – 2022 r. zmniejszyło się o 1,9 %,  do analogicznego okresu 2021 r. (*2)

 

 

Podaż – generacja z OZE

Rynek Polski

 

 

Ceny energii elektrycznej na głównych europejskich rynkach SPOT – giełda Nord Pool

Poniższy slajd przedstawia kształtowanie się cen energii elektrycznej (Day Ahead Market),  odpowiednik polskiego RDN w euro za 1 MWh na rynkach, Niemiec, Francji, Szwecji notowanych na giełdzie Nord Pool. Ceny te w dużej mierze odpowiadają za poziom cen energii elektrycznej kwotowanej dla instrumentów godzinowych RDN II-Fix Towarowej Giełdy Energii w Warszawie.

 

Rynek energii elektrycznej w Polsce – listopad 2022 r. – prognozy

Niestabilność i duża zmienność na ryku energii elektrycznej w Polsce w 2022 r. nie sprzyja opracowaniu prognoz długoterminowych czy też średnioterminowych, lecz opis bieżącej sytuacji rynkowej bez odniesienia się do przyszłości na rynku energii byłby ułomny, dlatego też postanowiliśmy podzielić się naszymi poglądami, co do tendencji na rynku energii elektrycznej w listopadzie 2022 r. Jednocześnie zapraszamy za miesiąc na nasz newsletter za listopad 2022 r. w celu zweryfikowania naszych prognoz z października.

Tendencje na rynku energii w listopadzie 2022 r. wydają się być kontynuowane na bazie tendencji z października. Trend spadkowy występował będzie nadal, na rynku SPOT . Indeks Base-październik 2022 wyniósł 646 zł. za 1 MWh (wrzesień 2022 r. Base wyniósł 855 zł./MWh). Może bariera wyznaczona przez „ustawę mrożącą ceny energii w 2023 r.” wywiera spory wpływ na rynek SPOT lub zadziałała bariera cenowa popytu nie akceptująca oferty na 2023 r. dla firm na poziomie powyżej 2000 PLN za 1 MWh. W ostatnich tygodniach października również na innych europejskich rynkach energii ceny na instrumentach SPOT mocno spadły mi. we Francja, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Niemczech.

Dokąd powinny zmierzać ceny energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. ? Według naszej opinii do cen energii nie tylko na rynkach europejskich, ale rynkach światowych mi. do cen jakie mamy na rynku chińskim czy amerykańskim.

Według naszych ekspertów głównym tematem na rynku energii elektrycznej w Polsce w listopadzie 2022 r., będzie temat związany z opcją zakupów energii elektrycznej przez firmy nie objęte „ustawą mrożącą ceny energii w 2023 r.” Obecnie spółki obrotu oferują ceny stałe z dostawą w 2023 r. dla klientów z grupy taryfowej B23 zużywających około 5,0 GWh w ciągu roku na poziomie 1 200 PLN za 1 MWh i wg. nas warto się zastanowić czy przyjąć taką ofertę czy też kupować energię w oparciu o ceny zmienne np. w oparciu o indeks TGe24 lub index hybrydowy np. BASE_Q-1,2,3,4-23 dla rynku terminowego i index. TGe24 dla rynku SPOT.

 

Autor; Tomasz Falkowicz

 

 

Tematyka poruszana w niniejszym newsleterze i funkcjonowanie rynku energii w Polsce poruszamy na naszych szkoleniach – zapraszamy !

 

 

 

Źródła danych

(*1) Dane Polskie Sieci Elektroenergetyczne

(*2) Do analizy zużycia energii elektrycznej w Europie wzięte zostały wszystkie kraje UE + EFTA z wyjątkiem Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Liechtensteinu, Luksemburga i Malty Źródło: ENTSO-E Transparency Platform

Zamknij