Własny grunt liczyć czy nie do kosztów OPEX

Własny grunt liczyć czy nie do kosztów OPEX

Czy w analizie opłacalności inwestycji PV wydatki związane z gruntem który jest własnością inwestora 

zaliczać czy nie do kosztów  (OPEX ang.  operating expenditures ) funkcjonowania farmy PV  ? 

 

W trakcie naszych spotkań i szkoleń z inwestorami chcącymi inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne często pada powyżej postawione pytanie.

W przypadku posiadania własnego gruntu pod instalacje fotowoltaiczne wcześniej musieliśmy nabyć prawo własności do niniejszego gruntu, a więc zapłacić określoną cenę albo nabyć go poprzez spadek lub w inny sposób.

Gdybyśmy grunt potraktowali jak inny środek trwały nabyty przez firmę i amortyzowali go (wg. ustawy o rachunkowości gruntów nie amortyzujemy), to amortyzacja byłaby kosztem operacyjnym, a koszt amortyzacji zaliczanym do kosztów funkcjonowania firmy. Tak więc cześć wydatku związanego z gruntem, każdego roku zaliczalibyśmy do kosztów funkcjonowania naziemnej farmy fotowoltaicznej.

Innego rodzaju argumentem przemawiającym za uwzględnianiem w analizie  opłacalności inwestycji, nie tylko kosztów podatków związanych z gruntem przeznaczonym pod naziemna farmę PV, ale również „kosztów” związanych z posiadaniem gruntów jest tzw. alternatywa przychodowa.

Gdybyśmy zrezygnowali z pomysłu realizacji farmy PV to nasz grunt moglibyśmy wydzierżawić i z tego tytułu otrzymywać przychód od 80 gr. do 1,2 zł. za 1 m2 gruntu w skali roku (ten poziom kosztów dzierżawy notowany jest obecnie na naszym rynku).

Tak więc w analizie opłacalności farmy PV powinniśmy uwzględniać koszty związane z gruntem, który jest naszą własnością, a na którym  posadowiona ma być farma fotowoltaiczna.

Możemy uczynić to na dwa sposoby;
1) Zaliczyć wartość gruntu do nakładów CAPEX – wartość wg. ceny rynkowej
2) Włączyć potencjalne koszty dzierżawy do OPEX – wg. stawek rynkowych

 

Zamknij