Wymagania banków finansujących fotowoltaikę

Wymagania banków finansujących fotowoltaikę

Kluczowym dokumentem wymaganym przez banki finansujące PV jest Biznesplan (nazywany też studium wykonalności),  który musi zawierać następujące elementy:

Poniżej przedstawiamy komplet wymaganych dokumentów do przeprowadzenia analizy kredytowej i wydania przez Bank decyzji kredytowej:

– umowy z wykonawcami (jeśli dotyczą)

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony – zapraszamy na szkolenie z niniejszej tematyki

Zamknij