Wzrost cen energii o ponad 50 czy 500% dla firm w 2023 r. ?

Wzrost cen energii o ponad 50 czy 500% dla firm w 2023 r. ?

Czy możliwy jest wzrost cen energii czynnej dla firm o ponad 500% w 2023 r. w stosunku do roku 2022 !

Do najistotniejszych czynników wpływających na kształtowanie się kluczowych wielkości rynku energii zaliczyć należy;

– wojnę na Ukrainie i wzrost cen surowców (węgla i gazu) mi. wzrost cen gazu ziemnego – do 450 zł. za 1 MWh (TGE 25.05.2022 r.) – (1 120 zł. TGE 17.08.2022 r.) z 89 zł. za 1 MWh w marcu 2021 

– historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku dnia następnego (RDN) – 888,54 PLN za 1 MWh – index TGeBase 24.05.2022 r. 1 742,00 TGE 17.08.2022 r.

– historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku terminowego (OTF) – 1 152,00 PLN za 1 MWh – index BASE_Y-23 – 24.05.2022 r. – 1 714,00 17.08.2022 r.

– wysokie ceny uprawnień EU ETS (Emission Trading Scheme) do emisji CO2 –  wahają się w 2022 r. do maja od 80 do 95 Euro/1 tonę CO2

 

Aby odnieść się do informacji płynących z rynku, że ceny energii czynnej dla firm w 2023 r. wzrosną o ponad 200%, najlepiej zrobimy jak sami sprawdzimy prawdopodobieństwo takiego scenariusza i sami wykonamy prognozę cen energii dla 2023 r.

Otóż 99% firm kupuje energię czynną od spółek obrotu na okres zazwyczaj roku, czasami na 2 lub 3 lata po określonej cenie stałej lub zmiennej. Tylko niewielka część firm kupuje energię bezpośrednio do producentów w ramach umowy typy CPPA (corporate power purchase agreement).

 

Poniższy artykuł dotyczył sytuacji na rynku energii elektrycznej w pespektywie 2023 r. – sprawdź co wpływa na ceny energii elektrycznej w 2024 r. i jakich cen możemy się spodziewać – Sprawdź – spadek cen energii elektrycznej w 2024 r. o 5% czy 30% na hurtowym rynku SPOT TGE 

 

Spółki obrotu nabywają energię poprzez zakupy ;

 

Na Towarowej Giełdzie Energii S.A kluczowymi rynkami dla energii elektrycznej są;

– rynek spot – tj. Rynek Dnia Następnego (RDN – 2021r. – obroty 33,9 TWh) i rynek Dnia Bieżącego (RDB – 2021 r. obroty 2,1 TWh

– rynek terminowy – tj.– Zorganizowana Platforma Obrotu ( Organised Trading Facility OTF) obroty w 2021 r. wyniosły 188,9 TWh

W naszych rozważaniach jak prognozować ceny energii dla firm na 2023 r. musimy określić jak spółka obrotu buduje swój portfel zakupów energii elektrycznej i czy kupi energię drożej czy taniej niż budując portfel zakupu na rok poprzedni czyli 2022 r. Jeżeli spółka obrotu kupi energię np. o 10 % drożej w roku n+1 niż w roku n, to z dużym prawdopodobieństwem należy się spodziewać takiego samego wzrostu w roku n +1.

Poniżej przedstawiamy schemat budowy portfela zakupowego energii elektrycznej na 2023 r. przez spółkę obrotu. Musimy mieć świadomość , iż spółka obrotu rozpoczyna budować swój portfel 2023 r. już w styczniu 2020 r. i będzie on uzupełniany sukcesywnie do grudnia 2022 r. Tak więc spółka obrotu dokonuje;

1) 45,0 % zakupów – na rynku terminowym kontrakty na BASE_Y-23 oraz PEAK5_Y-22, – od stycznia 2020 r. 
2) 13,0 % zakupów, transakcje terminowe długie i krótkie na rynku OTC w transakcjach dwustronnych poza i w ramach grup kapitałowych
3) 42,0 % zakupów, transakcje krótkie (realizowane w 2022 i 2023 r.)


a)
rynku terminowym tzw. krótkim OTF – kontrakty na BASE_M-22 (miesiąc), BASE_W-22 (tydzień), BASE_Q-22 (kwartał) – z jednym wyjątkiem BASE_Q-1-22, którego kwotowania zaczynają się od drugiego kwartału roku poprzedniego, natomiast pozostałe kontrakty kwartalne będą kwotowane od września roku poprzedzającego

b) na rynku spot głównie RDN 99% zakupów – jeden z bardziej znanych rynków z popularnym indeksem TGeBase oraz niewielka część na RDB

c) na rynku OTC w transakcjach dwustronnych poza i w ramach grup kapitałowych – transakcje krótkie

 

Tak, więc abyśmy mogli prognozować po jakich cenach spółka obroty nabyła energię w powyższych 2 segmentach budowania portfela zakupów będziemy musieli określać ceny nabycia energii dla tych segmentów.

– segment 1 – Rynek Terminowy długi na 2023 r. – kontrakty zawierane są od stycznia 2020 r. w związku z powyższym znając ceny, obroty oraz LPO czyli liczbę pozycji otwartych możemy dokładnie określić wolumen zakupów oraz średnioważoną cenę za 1 MWh energii elektrycznej w dostawach „BASE load” na 2023 r. – określając cenę średnioważoną w przypadku trendu wzrostowego dla tego instrumentu należy przyjąć, iż LPO wyznaczy nam poziom obrotu jaki będzie wyznaczał wagi

– segment 2- Rynek OTC – transakcje dwustronne długie – transakcje terminowe w odniesieniu do rynku terminowego – ceny odnoszone do BASE_Y-23 – prognoza obarczona relatywnie niskim ryzykiem

– segment 3a – Rynek Terminowy krótki – BASE_W-23, BASE_M-23, BASE_Q-23, ceny kształtowane w roku 2023 – prognoza obarczona dużym ryzykiem, kwotowania uzależnione od sytuacji na RDN w 2023 r.

– segment 3b – Rynek Dnia Następnego – transakcje dla roku 2023 – ceny na bazie indeksu TGeBase – prognoza obarczona dużym ryzykiem

– segment 3c- Rynek OTC – transakcje dwustronne krótkie – transakcje terminowe w odniesieniu do RDN – prognoza obarczona dużym ryzykiem

W segmencie 1 rynku terminowego w długich pozycjach tj. BASE_Y-23 oraz PEAK5_Y-23 jesteśmy w stanie na bazie danych historycznych kształtowania się tego instrumentu określić po jakich cenach spółki obrotu kontraktowały zakupy w dostawach „BASE load”.

W segmencie 2 – na rynku OTC w transakcja długich oszacowane zostały niniejsze pozycje z całości obrotów, które publikuje URE, a cena tych pozycji powinna być zbieżna do cen z segmentu 1, gdyż wycena dokonywana jest w tych samych momentach czasowych.

Skoro wiemy również, iż w 66% z tych instrumentów jest budowany portfel zakupów, to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż cena BASE_Y-22 określona w danym momencie będzie zbieżna z ceną całego portfela. Cenę narastająca BASE-Y-22 będziemy co miesiąc aktualizować aż do grudnia 2021 r. i w ten sposób będziemy zwiększać prawdopodobieństwo naszej prognozy.

Dla przykładu, na podstawie danych rzeczywisty na 30.04.2022 r. BASE_Y-23 jako średnio ważona (styczeń 2020-kwiecień 2022 ) wyniosła 526,40 PLN za 1 MWh, natomiast przy kwotowaniach na niniejszych kontraktach do końca 2022 r. po kursie powyżej 1 500,0 PLN za 1 MWh (co jest bardzo prawdopodobne) ostateczna cena nabycie kontraktów BASE_Y-23 wyniesie powyżej 1 450,00 PLN

Innym składnikiem ceny energii elektrycznej dla firm jest tzw. narzut spółki obrotu na cenę hurtowa energii czynnej. Narzut spółki obrotu składa się z;
– akcyzy – 5,0 zł. za 1 MWh
– kosztów bilansowania i profilu odbiorcy,
– podatków z tytułu świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty),
– podatek z tytułu świadectw biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty),
– podatek z tytułu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty),
– zysk spółki obrotu.

W okresie styczeń -kwiecień 2022 r. cena świadectw pochodzenia wahała się na poziomie  260-202 PLN za 1 MWh, a w kwietniu bieżącego roku poziom zielonych certyfikatów wg. TGE PMOZE_A osiągną historyczne roczne minimum 204,77 PLN za 1 MWh. Korelacja ceny energii dla firm z zielonymi certyfikatami jest taka , iż w 2022 r. do 1 MWh należało zakupić 18,5 % zielonego certyfikatu, a w 2023 r. będzie to 12,5 % do 1 MWh.  Natomiast spadająca baz w postaci kwoty za świadectwo pochodzenia – zielony certyfikat może przełoży się na zmniejszeniu narzutu spółek obrotu na energię czynną.

Biorąc powyższe pod uwagę należy spodziewać się że firmy, które zużywają od 4 do 10 GWh energii elektrycznej w skali roku i kupowały energię czynną po 450-500 PLN za 1 MWh na 2022 r. powinni spodziewać się ofert w granicach
1 350 – 1 850 PLN za 1 MWh dla 2023 r. Natomiast rzeczywistość wszystkich zaskakuje poprzez oferty spółek obrotu, które oferują dostawy energii czynnej w stałej cenie na 2023 r. w granicach 2 000 – 2 500 zł. za 1 MWh.

 

Powyższy artykuł dotyczył sytuacji na rynku energii elektrycznej w pespektywie 2023 r. – sprawdź co wpływa na ceny energii elektrycznej w 2024 r. i jakich cen możemy się spodziewać – Sprawdź – spadek cen energii elektrycznej w 2024 r. o 5% czy 30% na hurtowym rynku SPOT TGE 

 

 

O sposobach prognozowania cen energii elektrycznej, rynku energii, opłacalności projektów energetycznych  mówimy na naszych szkoleniach – Zapraszamy ! – sprawdź poniżej

1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2024 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 

 

 

 

Zamknij