Wzrost cen energii o ponad 50% dla firm w 2022 r. ?

Wzrost cen energii o ponad 50% dla firm w 2022 r. ?

Czy możliwy jest wzrost cen energii czynnej dla firm o 50 % w 2022 r. w stosunku do roku 2021 ?

Do najistotniejszych czynników wpływających na kształtowanie się kluczowych wielkości rynku zaliczyć należy;

– przyjęcie przez Radę Ministrów 2.02.2021 r. PEP2040 tj. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. – dokument określający strategię kształtowania polskiej energetyki do 2040 r.

– historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku dnia następnego (RDN) – 659,82 PLN za 1 MWh – index TGeBASE 21.11.2021 r.

– historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku terminowego (OTF) – 478,00 PLN za 1 MWh – index BASE_Y-22 – 22.11.2021 r.

– najwyższe ceny notowań uprawnień EU ETS (Emission Trading Scheme) do emisji CO2 – osiągnęły w czerwcu 2021 r. poziom ponad 55 Euro/1 tonę CO2

 

Aby odnieść się do informacji płynących z rynku, że ceny energii czynnej dla firm w 2022 r. wzrosną o ponad 50 %, najlepiej zrobimy jak sami sprawdzimy prawdopodobieństwo takiego scenariusza i sami wykonamy prognozę cen energii dla 2022 r.

Otóż 99% firm kupuje energię czynną od spółek obrotu na okres zazwyczaj roku, czasami na 2 lub 3 lata po określonej cenie stałej lub zmiennej. Tylko niewielka część firm kupuje energię bezpośrednio do producentów w ramach umowy typy CPPA (corporate power purchase agreement).

W analizach posługiwać będziemy się danymi za 2019 r. z uwagi na fakt, iż dane 2020 r. nie są danymi reprezentatywnymi z uwagę na COVID-19.

Spółki obrotu nabywają energię poprzez zakupy ;

 

Na Towarowej Giełdzie Energii S.A kluczowymi rynkami dla energii elektrycznej są;

– rynek spot – tj. Rynek Dnia Następnego (RDN – 2019r. – obroty 33,7 TWh) i rynek Dnia Bieżącego (RDB – 2019 r. obroty 0,17 TWh

– rynek terminowy – tj.– Zorganizowana Platforma Obrotu ( Organised Trading Facility OTF) obroty w 2019 r. wyniosły 195,0 TWh

W naszych rozważaniach jak prognozować ceny energii dla firm na 2022 r. musimy określić jak spółka obrotu buduje swój portfel zakupów energii elektrycznej i czy kupi energię drożej czy taniej niż budując portfel zakupu na rok poprzedni czyli 2021 r. Jeżeli spółka obrotu kupi energię np. o 10 % drożej w roku n+1 niż w roku n, to z dużym prawdopodobieństwem należy się spodziewać takiego samego wzrostu w roku n +1.

Poniżej przedstawiamy schemat budowy portfela zakupowego energii elektrycznej na 2022 r. przez spółkę obrotu. Musimy mieć świadomość , iż spółka obrotu rozpoczyna budować swój portfel 2022 r. już w roku 2019 i będzie on uzupełniany sukcesywnie do grudnia 2022 r.

1) 50,0 % zakupów – na rynku terminowym kontrakty na BASE_Y-22 – od maj 2019 r. oraz PEAK5_Y-22
2) 16,0 % – transakcje terminowe długie na rynku OTC w transakcjach dwustronnych poza i w ramach grup kapitałowych
3) 34,0 % zakupów na; (transakcje realizowane w 2021 i 2022 r.)
a)
rynku terminowym tzw. krótkim OTF – kontrakty na BASE_M-22 (miesiąc), BASE_W-22 (tydzień), BASE_Q-22 (kwartał) – z jednym wyjątkiem BASE_Q-1-22, którego kwotowania zaczynają się od drugiego kwartału roku poprzedniego, natomiast pozostałe kontrakty kwartalne będą kwotowane od września roku poprzedzającego

b) na rynku spot głównie na RDN 99% zakupów – jeden z bardziej znanych rynków z popularnym indeksem TGeBASE oraz niewielka część na RDB

c) na rynku OTC w transakcjach dwustronnych poza i w ramach grup kapitałowych – transakcje krótkie

 

Tak, więc abyśmy mogli prognozować po jakich cenach spółka obroty nabyła energię w powyższych 2 segmentach budowania portfela zakupów będziemy musieli określać ceny nabycia energii dla tych segmentów.

– segment 1 – Rynek Terminowy długi na 2022 r. – kontrakty zawierane są od maja 2019 r. w związku z powyższym znając ceny, obroty oraz LPO czyli liczbę pozycji otwartych możemy dokładnie określić wolumen zakupów oraz średnioważoną cenę za 1 MWh energii elektrycznej w dostawach „BASE load” na 2022 r.

– segment 2- Rynek OTC – transakcje dwustronne długie – transakcje terminowe w odniesieniu do rynku terminowego – ceny odnoszone do BASE_Y-22 – prognoza obarczona relatywnie niskim ryzykiem

– segment 3a – Rynek Terminowy krótki – BASE_W-22, BASE_M-22, BASE_Q-22, ceny kształtowane w roku 2022 – prognoza obarczona dużym ryzykiem, kwotowania uzależnione od sytuacji na RDN w 2022 r.

– segment 3b – Rynek Dnia Następnego – transakcje dla roku 2022 – ceny na bazie indeksu TGeBASE – prognoza obarczona dużym ryzykiem

– segment 3c- Rynek OTC – transakcje dwustronne krótkie – transakcje terminowe w odniesieniu do RDN – prognoza obarczona dużym ryzykiem

W segmencie 1 rynku terminowego w długich pozycjach tj. BASE_Y-22 oraz PEAK5_Y-22 jesteśmy w stanie na bazie danych historycznych 2021 r. określić po jakich cenach spółki obrotu kontraktowały zakupy w dostawach „BASE load”.

W segmencie 2 – na rynku OTC w transakcja długich oszacowane zostały niniejsze pozycje z całości obrotów, które publikuje URE, a cena tych pozycji powinna być zbieżna do cen z segmentu 1, gdyż wycena dokonywana jest w tych samych momentach czasowych.

Skoro wiemy również, iż w 66% z tych instrumentów jest budowany portfel zakupów, to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż cena BASE_Y-22 określona w danym momencie będzie zbieżna z ceną całego portfela. Cenę narastająca BASE-Y-22 będziemy co miesiąc aktualizować aż do grudnia 2021 r. i w ten sposób będziemy zwiększać prawdopodobieństwo naszej prognozy.

Dla przykładu, na podstawie danych rzeczywisty na 31.10.2021 r. BASE_Y-22 jako średnio ważona (maj 2019 – październik 2021 r.) wyniosła 347,0 PLN za 1 MWh, natomiast przy kwotowaniach na niniejszych kontraktach do końca 2021 r. po kursie powyżej 450,0 PLN za 1 MWh (co jest bardzo prawdopodobne) ostateczna cena nabycie kontraktów BASE_Y-22 będzie o ponad 45 % wyższa niż kontraktów BASE_Y-21.

Tak więc na tej podstawie, oraz na założeniu, iż spółki obrotu uzupełnią swój portfel pozycji krótkich w 2022 r. po cenach 2021 r. możemy wnioskować iż cena energii czynnej dla firm na 2022 r. wzrośnie o ponad 50 %.

Innym składnikiem ceny energii elektrycznej dla firm jest tzw. narzut spółki obrotu na cenę hurtowa energii czynnej. Narzut spółki obrotu składa się z;
– akcyzy – 5,0 zł. za 1 MWh
– kosztów bilansowania i profilu odbiorcy,
– podatków z tytułu świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty),
– podatek z tytułu świadectw biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty),
– podatek z tytułu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty),
– zysk spółki obrotu.

W pierwszym kwartale 2021 r. cena świadectw pochodzenia wahała się na poziomie około 140 PLN za 1 MWh, a w październiku poziom zielonych certyfikatów wg. TGE PMOZE_A osiągną historyczną granicę 287,38 PLN za 1 MWh. Korelacja ceny energii dla firm z zielonymi certyfikatami jest taka , iż w 2021 r. do 1 MWh należało zakupić 19,0% zielonego certyfikatu, a w 2022 r. będzie to 18,5 % do 1 MWh.  Natomiast wzrastająca baz w postaci kwoty za świadectwo pochodzenia – zielony certyfikat wzrosła o 100 % co na pewno przełoży się na wzrost narzutu spółki obrotu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy spodziewać się że firmy, które zużywają od 4 do 10 GWh energii elektrycznej w skali roku i kupowały energię czynną po 290-300 PLN za 1 MWh na 2022 r. mogą spodziewać się ofert w granicach 450-490 PLN za 1 MWh.

O sposobach prognozowania cen energii czynnej na bazie danych giełdowych mówić będziemy na wszystkich, trzech naszych szkoleniach.

  1. Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii
  2. Opłacalność Farm Fotowoltaicznych – aukcje 2022/2023
  3. Magazyny Energii

 

 

 

 

Zamknij