Zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2022 r., a generacja z OZE

Czy dla konsumentów energii elektrycznej zużycie energii powinno mieć znaczenie i czy jest jakaś istotna zależność pomiędzy zużyciem energii, a generacją z OZE, biorąc pod uwagę dwa zasadnicze źródła energii z OZE tj. wiatr oraz fotowoltaikę.

Na pierwszy „rzut oka” zużycie energii elektrycznej i generacja z OZE, nie ma znaczenia dla konsumenta zarówno indywidualnego jak i biznesowego, a znaczenie należy traktować jako cenę energii elektrycznej dla tych odbiorców.

Na początku naszych rozważań przypomnijmy sobie jakie jest stanowisko rządu na temat popytu czyli zużycia energii elektrycznej w Polsce w najbliższych latach. Otóż stanowiskiem rządu wyrażonym poprze przyjęcie PEP 2040 – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2021 r.) zużycie energii elektrycznej w najbliższych latach będzie zdecydowanie rosło by w roku 2025 osiągnąć poziom 187,7 TWh. A teraz troch aktualnych danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w Polsce w 2022 i dla porównania dane z roku 2021.

Poniższe zestawienie przedstawia zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2021-2022 (prognoza październik-grudzień 2022 na podstawie zużycia w analogicznym okresie 2021) w TWh

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
2022 r. 15,7 14,1 15,4 14,3 13,7 13,5 13,8 14,0 13,5
2021 r. 15,5 14,5 15,3 13,8 13,6 13,7 14,5 13,9 13,9
22/21 M/M 1,32% – 2,92% 0,52% 3,2% 0,62% – 0,96% – 4,30% 0,64% – 3,43%

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Miesiąc październik listopad grudzień Razem
2022 r. 14,7 15,0 16,2 173,8
2021 r. 14,7 15,0 16,2 174,6
22/21 M/M – R/R 0% 0% 0% – 0,43%

Źródło danych – OSP Polskie Sieci Elektroenergetyczne – tylko październik, listopad i grudzień 2022 r. prognozy autora

Z powyższych danych wynika, iż zużycie energii nie rośnie wręcz spada, ale zawsze możemy powiedzieć że to wina prosumentów, przede wszystkim tych indywidualnych gdyż oni stanowią około 80% właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Prosument zużywając energię na potrzeby własne (tzw. autokonsumpcja) nie uwidacznia tego w systemie jako energia zużyta czy wprowadzona do sieci. Na temat opłacalności nowej formy prosumenta net-billingowe krążą tylko opowiadania, że się opłaca lub nie itp., nie można znaleźć wiarygodnych analiz na jakim poziomie jest opłacalność tego typu działalności.

Ps. Reklama – Zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Prosument net-billingowy, Prosument zbiorowy, Prosument Wirtualny – opłacalność rozwiązań”, na którym liczyć będziemy z uczestnikami opłacalność tych trzech form prosumenckich – indywidualnych i biznesowych
Sprawdź – https://doradcapv.pl/fotowoltaika/prosument-net-billingowy-prosument-zbiorowy-prosument-wirtualny/

Ale weźmy pod uwagę słuszne obawy wielu odbiorców energii elektrycznej dotyczące skali podwyżek cen energii w 2023 r. w stosunku do 2022 r. Klient indywidualny grupa taryfowa G jest chroniony jeżeli chodzi o energie przez URE. Natomiast ustawa o zamrożeniu cen energii w 2023 r. na poziomie cen 2022 r. przy zużyciu do 2000 kWh jest przegłosowana przez Sejm RP, czeka na Senat i podpis Prezydenta. Co do skali podwyżek w 2023 r., to co wiemy na pewno, iż firmy które w 2022 r. płaciły za energie czynna po 450 zł za 1 MWh otrzymały propozycje na 2023 r. na poziomie 1800-2000 zł. za 1 MWh. Tak więc reasumując,  jeżeli w Polsce wszyscy zaczną na serio (a wielu już zaczęło) oszczędzać energię, zużycie może spaść w październiku, listopadzie i grudniu o co najmniej 5,0% do analogicznego okresu 2021 r. W takim przypadku zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2022 r. przedstawiać się będzie następująco.

Poniższe zestawienie przedstawia zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2021-2022 (prognoza październik-grudzień 2022 na podstawie zużycia w analogicznym okresie 2021 minus 5,0%)

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
2022 r. 15,7 14,1 15,4 14,3 13,7 13,5 13,8 14,0 13,5
2021 r. 15,5 14,5 15,3 13,8 13,6 13,7 14,5 13,9 13,9
22/21 M/M 1,32% – 2,92% 0,52% 3,2% 0,62% – 0,96% – 4,30% 0,64% – 3,43%

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Miesiąc październik listopad grudzień Razem
2022 r. 13,9 14,2 15,4 171,5
2021 r. 14,7 15,0 16,2 174,6
22/21 M/M – R/R -5,00%  – 5,00% – 5,00% – 1,74%

Źródło danych – OSP Polskie Sieci Elektroenergetyczne – tylko październik, listopad i grudzień 2022 r. prognozy autora

 

Ceny energii elektrycznej w 2023 r. w Polsce, a dane o oszczędzaniu

Jeżeli chodzi o umowy podpisane w 2022 r. z dostawą na 2023 r. w oparciu o cenę stałą to niewiele da się zrobić. Ale jeżeli jakaś firma zakupi energię na 2023 r. w oparciu o ceny zmienne nominowane do indeksu giełdowe określanego na TGE – Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie to będzie miała duże pole manewru. Ale jeżeli  firma zakupi energię na 2023 r. w oparciu o ceny zmienne, nominowane do indeksu giełdowe określanego na TGE – Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie to będzie miała duże pole manewru. Przyjmując założenie, że spadający popyt ma istotne znaczenie dla cen energii,  gdyż mniejszy popyt przy zwiększającej się podaży energii elektrycznej powinien prowadzić do spadku cen (czynniki nadzwyczajne jak wojna ect. nie są brane pod uwagę choć mogą się pojawić).

Zapowiedzi dużych podwyżek cen energii dla klientów z grupy G i pozostałych grup taryfowych jak również limity zużycia gwarantujące ceny z 2022 r. z pewnością doprowadzą do mniejszego zużycia energii szczególnie ze strony klientów indywidualnych, którzy generują około 25% popytu.

Sprawdźmy wiec i odpowiedzmy sobie na pytanie,  jak OZE może wpłynąć na zużycie energii elektrycznej i na ceny energii. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż wzrost generacji z OZE może przyczynić się do zwiększenia zużycia energii elektrycznej, gdyż jeżeli OZE tzn. wiatr i fotowoltaika obniżą ceny energii czynnej, to spadną ceny dla klienta końcowego, ale tylko dla klientów, którzy zdecydują się na opcje cen zmiennych w 2023 r. Niniejsza sytuacji dotyczyć może tylko firm, gdyż klienci indywidualni nie maja na razie takiej możliwości. Tak więc obniżenie ceny spowoduje wzrost popytu tzn. wzrost zużycia energii elektrycznej.

 

Poniższe zestawienie przedstawia generacje energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w 2021 r. w TWh

Okres styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
Wiatr 1,29 1,30 1,37 1,35 0,62 0,67 1,01 1,02 1,80
PV 0,07 0,14 0,30 0,45 0,61 0,77 0,69 0,55 0,47
Razem 1,36 1,44 1,67 1,76 1,95 1,39 1,36 1,56 1,49
Okres październik listopad grudzień Razem
Wiatr 1,80 1,70 1,80 15,25
PV 0,35 0,13 0,10 4,61
Razem 2,15 1,83 1,90 19,86
Udział PV + Wiatr w zużyciu rocznym 11,4% Zużycie roczne w TWh 174,6

Źródło danych – OSP Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 

Poniższe zestawienie przedstawia generacje energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w 2022 r. w TWh – październik-grudzień 2022 r. prognoza

Okres styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
Wiatr 2,53 2,63 1,19 1,82 1,43 0,94 1,32 0,78 1,15
PV 0,13 0,28 0,80 0,85 1,21 1,33 1,32 1,26 0,2
Razem 2,67 2,91 1,99 2,66 2,64 2,27 2,64 2,04 2,07
Okres październik – prognoza listopad – prognoza grudzień – prognoza Razem – prognoza
Wiatr 2,49 2,36 2,50 21,15
PV 0,70 0,26 0,20 9,25
Razem 3,19 2,62 2,69 30,40
Udział PV + Wiatr w zużyciu rocznym 17,7% Zużycie roczne w TWh 171,5

Źródło danych – OSP Polskie Sieci Elektroenergetyczne – tylko październik, listopad i grudzień 2022 r. prognozy autora

Analizując powyższe dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w 2022 r. powstaje pytanie, jakie będzie zużycie w 2023 r. i jaka produkcja z OZE gdyż czym więcej OZE to niższa cena energii chociażby z uwagi na opłaty z tytułu emisji Co2 (w przypadku OZE brak). Wystarczy sprawdzić notowania giełdowe z 2.10.2022 r. z dostawa na 3.10.2022 r. dla rynku SPOT RDN rynku dnia następnego i indeksu TGeBase. Niewiele osób wie iż w Polsce działają trzy giełdy energii elektrycznej nie tylko TGE w Warszawie, ale norweska Nord Pool oraz niemiecka Epex Spot.

Tematykę cen energii elektrycznej i funkcjonowanie rynku energii w Polsce poruszamy na naszych szkoleniach – zapraszamy !

Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie
Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij