Raport prognostyczny miesięcznych cen energii elektrycznej rynku SPOT

Raport prognostyczny miesięcznych cen energii elektrycznej rynku SPOT

Raport prognostyczny miesięcznych cen energii elektrycznej rynku SPOT

Jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. i 2024 r. ?
czy jesteśmy w stanie je przewidzieć ?, zdecydowanie nie !, ale jesteśmy w stanie je zaprognozować, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem

Z przyjemnością po 2 latach prac oddajemy do Państwa dyspozycji „Raport prognostyczny miesięcznych cen energii  elektrycznej SPOT-12M.  Raport SPOT-12M to narzędzie prognostyczne, które określa wstęgę prognozy, dla każdego z 12 następujących po sobie miesięcy. SPOT-12M to średnia arytmetyczna dziennych indeksów TGe24 I-Fix TGE w Warszawie. 

Raport SPOT-12M powstał w konwencji statystyczno-edukacyjnej, gdzie adresat raportu samodzielnie analizuje dane statystyczne dotyczące makro otoczenia ekonomicznego czy głównych czynników rynku energii i samodzielnie jest w stanie ocenić realność założeń i metodykę prognoz.

Raport SPOT-12M to jednocześnie kompendium wiedzy o rynku energii elektrycznej, a przez aktualizację co miesięczną danych rzeczywistych i kroczącą prognozę miesięcznego indeksu TGe24 jest idealnym narzędziem do wspomagania procesów kupowania i sprzedawania energii elektrycznej na rynku SPOT czy rynku terminowym.

Prognozujemy miesięczny TGe24 przy użyciu dwóch metod prognostycznych;

1) Metody mnożnikowo-statystycznej wykorzystującej zależności 2 najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi, a do badania tych zależności stosujemy metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego

2) Metody kosztów krańcowych i zasady „merit order” oraz kosztów uśrednionych (LCOE) levelized cost of elektricity

Nowością w naszej ofercie jest to, że raport jest aktualizowany w tempie kroczącym co miesiąc o dane rzeczywiste, przy zachowaniu długości prognozy 12 lub 6 miesięcy w zależności od wersji SPOT-12M  lub SPOT-6M.

Czego w raporcie nie znajdziecie
W Raporcie SPOT-12M nie znajdziecie Państwo typowych komentarzy opisujących to co przedstawiają dane statystyczne zamieszczone na wykresach czy w tabelach, raport jest tak skonstruowany aby adresat samodzielnie analizował na podstawie danych rzeczywistych czy prognozy dalsze są realne i prawdopodobne.

Raport SPOT-6M jest prezentowany na naszym szkoleniu, gdzie szczegółowo omawiamy założenia prognostyczne oraz omawiamy metodykę prognoz wraz z algorytmem obliczania 2 głównych mnożników ceny energii rynku spot – sprawdź szkolenie

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

 

Model prognostyczny EPF_SPOT-12M analizuje szczegółowe dane godzinowe dotyczące mi. zapotrzebowania na energię elektryczną czy też generacji w źródłach on-shore czy PV.

Zawartość Raportu SPOT-12M

– dane historyczne analiza od 2021 r. – prognoza obejmuje dla raportu SPOT-6M  (czerwiec);  czerwiec 2023 – listopad 2023 r.
– dane historyczne analiza od 2021 r. – prognoza obejmuje dla raportu SPOT-12M (czerwiec); czerwiec 2023 – maj 2024 r.
Tabela 1 – Kurs PLN do USD i Euro
Tabela 2 – Uprawnienia do emisji CO2
Tabela 3 – Ceny gazu ziemnego rynek Polski i rynki światowe
Tabela 4 – Ceny węgla energetycznego na rynku Polskim i rynkach światowych
Tabela 5 – Zapotrzebowanie mocy KSE jako zużycie energii elektrycznej w TWh
Tabela 6 – Prognoza mocy i generacji z fotowoltaiki
Tabela 7 – Prognoza mocy i generacji ze źródeł wiatrowych – no-shore
Tabela 8 – Import i Export energii elektrycznej
Tabela 9 – Cena energii elektrycznej na rynkach Europejskich – SPOT – rynek dnia następnego
Tabela 10R – Komentarz – Prognoza cen energii elektrycznej wg. metody mnożnikowo-statystycznej – metodyka prognozy
Tabela 11 – Prognoza TGe24-M wg. metody mnożnikowo-statystycznej
Tabela 11AR – Wykresy, dane ceny godzinowe energii elektrycznej w przedziałach godzinowych 9-16 i 19-22 dla I-Fix TGE – PV i Magazyny energii – dane dla każdego miesiąca 2023 r.
Tabela 11BR – Ceny godzinowe energii elektrycznej w przedziałach godzinowych 9-16 i 19-22 dla I-Fix TGE – PV i Magazyny energii – komentarz
Tabela 12 – Ceny energii  dla indeksu TGe24-M – prognoza
Tabela 13R – Komentarz – Prognoza cen energii elektrycznej wg. kosztów krańcowych, zasady „merit-order” i kosztów LCOE
Tabela 14 – Koszty uśrednione LOCE – levelized cost of elektricity – dla fotowoltaiki i wiatru on-shore
Tabela 15 – Moce źródeł wytwarzania energii elektryczne na węgiel brunatny –  sprawność i emisyjność CO2 – JWCD
Tabela 16 – Moce źródeł wytwarzania energii elektryczne na węgiel kamienny –  sprawność i emisyjność CO2 – JWCD
Tabela 17 – Moce źródeł wytwarzania energii elektryczne – elektrociepłownie –  sprawność i emisyjność CO2 – JWCD
Tabela 18 – Moce źródeł wytwarzania – elektrownie gazowe –  sprawność i emisyjność CO2 – rozruch 12.2023 r.
Tabela 19 – Koszty krańcowe wytworzenia energii elektrycznej w źródłach na węgiel brunatny
Tabela 20 – Koszty krańcowe wytworzenia energii elektrycznej w źródłach na węgiel kamienny
Tabela 21- Koszty krańcowe wytworzenia energii elektrycznej w źródłach na gaz ziemny
Tabela 22 – Mapowanie mocy dla elektrowni konwencjonalnych w MW
Tabela 23 – Prognoza cen energii elektrycznej wg. metody kosztów krańcowych i zasady „merit-order”
Tabela 24 – Porównawcze zestawienie wyników prognoz cen energii elektrycznej dla zastosowanych metod prognostycznych
Tabela 25R – Komentarz – Wnioski i rekomendacje do ścieżki cenowej cen energii elektrycznej  – dane liczbowe
Tabela 26R – Komentarz – Wnioski i rekomendacje do ścieżki cenowej cen energii elektrycznej

Uwaga ! – litera R po numerze tabeli oznacza wersję rozszerzoną

 

Poniżej podajemy kwoty wydatków netto na nabycie Raportów prognostycznych SPOT-12 i 6M wraz z analizą rynku energii

 

Wersja bazowa – ceny w zł.
Rodzaj produktu Zakup jednorazowy Zakup + 12 lub 6 aktualizacji miesięcznych Aktualizacja jednorazowa Założenia indywidualne
ARE + prognoza cen SPOT-6M 3 500 6 200 1 200 wg. uzgodnień
ARE + prognoza cen SPOT-12M 5 400 8 500 2 250 wg. uzgodnień

 

 

Wersja rozszerzona – ceny w zł.
Rodzaj produktu Zakup jednorazowy Zakup + 12 lub 6 aktualizacji miesięcznych Aktualizacja jednorazowa  Założenia indywidualne
ARE + prognoza cen SPOT-6M 5 000 9 000 1 400 wg. uzgodnień
ARE + prognoza cen SPOT-12M 12 500 22 500 3 500 wg. uzgodnień
ARE – Analiza rynku energii elektryczne w Polsce wg. miesiąca z okresu nabycia analizy

 

 

Zespół
Tomasz Falkowiczmanager projektu
doradca, trener
z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe
w ponad
15 firmach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

W przypadku zainteresowania Raportami SPOT-6M i SPOT-12M prosimy o kontakt bezpośredni w celu przesłania demo raportu;

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij