SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024

 

Terminy szkolenia w 2024 r. 

 6 czerwca 2024 r. – online

20 czerwca 2024 r. – online – następne szkoleni po 15 września 

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024

 

Czy na bazie farmy PV opłaca się stworzyć system hybrydowy z wiatrem (On-shore) i magazynem energii. Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego, małego On-shore i magazynów energii do odniesienia jego opłacalności do Twoich preferencji inwestycyjnych

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

Demo – Analiza opłacalności famy PV – sprawdź

 

W 2023 r. aukcje dla instalacji fotowoltaicznych <= 1 MW odbędą się 21.11.2023 r., natomiast dla instalacji PV > 1 MW odbędą się 22.11.2023 r. Podstawowe pytanie jakie zadają sobie Inwestorzy to jaka będzie cena aukcyjna wygrywająca w 2023 r., i czy warto uczestniczyć w systemie aukcyjny. Oczywiście na ma konieczności abyśmy 100% energii wprowadzali do systemu aukcyjnego i to w każdym z 15 letnim okresie wsparcia.

W analizie opłacalność farm PV i systemu aukcyjnego należy pamiętać iż, wsparcie w postaci ujemnego salda występuje pomiędzy ceną aukcyjną waloryzowaną, a indeksem dziennym TGeBASE, natomiast rozliczenia z odbiorcą energii w 2024 r. i latach następnych odbywać się będą wg. cen godzinowych właściwych dla profilu ceny PV. Za pierwsze 7 m-cy 2023 r. profil ceny PV jest ujemny i wyniósł około minus 10%, natomiast w samym lipcu 2023 r. profil ceny PV był ujemny na poziomie minus14,6%.

Dla kogo szkolenie

Szkolenie dedykowane jest;
– inwestorom chcącym inwestować w naziemne farmy fotowoltaiczne, małe On-shore i magazyny energii,
– właścicielom farm PV chcącym zwiększyć efektywność swojego biznesu
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

Cel szkolenia

 

Zakres szkolenia

 1. Ceny energii elektrycznej na spotowym rynku hurtowym w Polsce

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie – wprowadzenie
– metody sprzedaży energii elektrycznej z OZE, spółka obrotu, PPA czy PPA linia bezpośrednia
– inflacja jako element aukcyjnego systemu wsparcia dla PV i czynnik wpływający na ceny energii elektrycznej na wolnym rynek
– Towarowa Giełda Energi  i rynek dnia następnego (RDN) zasady funkcjonowania – instrumenty godzinowe, blokowe, weekendowe, I-Fix, II-Fix
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych – indeks dzienny TGeBase
– TGE i indeks TGePVm dedykowany dla fotowoltaiki
– Profil ceny PV – co to jest, jak go interpretować i wykorzystać, jaki jest i jaki będzie
– Profil ceny PV, a sprzedaż energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych w 2024 r. wg. ceny stałej czy cen godzinowych:
           a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a, cena średnia TGe24
           b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a, cena średnia TGe24
c) cena profilu PV, a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– TGE i TGeONSHOREm indeks dedykowana dla on-shore (wiatr na lądzie)

 

 1. Elementy procedur prognostycznych cen energii elektrycznej na rynku SPOT w okresie 2024-2026

– określenie 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku Polskim
a) popyt – prognoza popytu w latach 2024 – 2026r.
b) podaż – prognoza podaży źródła PV i on-shore, źródła konwencjonalne w latach 2024-2026r.
c) główny wskaźnik determinujący ceny energii na rynku SPOT
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie ceny profilu PV dla lipca 2024 r. –  punktem odniesienia lipiec 2023r.

 

 1. Określenie ceny aukcyjnej w aukcji 2024r. dla instalacji PV o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia (nakłady inwestycyjne CAPEX 2,85 mln PLN i koszty operacyjne OPEX- 75 tys./PLN/rok)

– elementy analizy finansowej energetycznych projektów inwestycyjnych
– wskaźniki efektywności inwestycji NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
– omówienie założeń do modelu finansowego
– wartość rezydualna projektu
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy Farma PV format PDF (aukcja 2023) – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 1

 

 1. Opłacalność projektów PV i magazynów energii – case study – farma PV o mocy 1 MW i magazyn energii o pojemności …?

– zasady formalno-prawne funkcjonowania wielkoskalowych magazynów energii
– koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii, kiedy magazynować w jakich godzinach, a kiedy oddawać, sprzedawać energię
mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– zasady doboru mocy i pojemności magazynu energii do mocy farmy PV
– dobór pojemności magazynu i jego mocy – warsztaty obliczeniowe
– koszt 1 cyklu dla magazynów energii przy wykorzystaniu metody kosztów uśrednionych LCOE (levelizde cost of electricity)
– profil produkcji PV, a ilość możliwych cykli w układzie dziennym i rocznym
– CAPEX i OPEX dla wzorcowego magazynu o pojemności 1 MWh i mocy 1 MW
– SSR (Supply Side Response) – usługa redukcji podaży, a farma PV i magazyn energii jako dodatkowy przychód
– analiza modelu finansowego – Model finansowy PV + Magazyn energii, format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 2

 

 1. Cable Pooling – łącze dla systemów hybrydowych PV + On-shore (wiatr) + magazyn energii

– istota cable pooling – wg. ustawy o OZE sierpień 2023 r.
– małe jest piękne czyli turbiny wiatrowe o mocy 50 kW – formalno-prawne aspekty instalacji na farmach PV
– zasady doboru ilości turbin wiatrowych o mocy 50 kW – do przyłącza o mocy 1,0 MW farmy PV
– CAPEX i OPEX i koszty uśredniony LCOE (levelized cost of electricity)  – dla turbiny wiatrowej 50 kW
– mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– analiza opłacalności – układu hybrydowego farma PV o mocy 1,0 MW, 5×50 kW wiatr (on-shore) i magazyn energii o pojemności 3,0 MWh
analiza modelu finansowego – Model finansowy hybryda (PV + On-shore + Magazyn energii), format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 3

 

 1. Podsumowanie i dyskusja – warunki opłacalności farm PV, magazynów energii oraz małych instalacji on-shore, cena aukcyjna dla PV 2024 r., 

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych.

Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.

Od ponad 14 lat związany z branża energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, kosztów uśrednionych (LCOE) dla różnych źródeł OZE i konwencjonalne.
Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii mi. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Inwestując 1 650 zł. netto plus 23 % Vat – online otrzymacie Państwo – opcja bazowa;

 1. Dzień szkoleniowy

 2. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 3. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 4. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 5. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 6. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

 7. Możliwość zadawania pytań po szkolenie do 30 dni od daty szkolenia – forma mail lub telefon

Dodatkowe opcje

Sprawdź – aktywny excel – Analiza opłacalności farmy PV

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

 

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !

– Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
– Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2024 r. – Szkolenie
Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Zgłoszenia i zapytania należy kierować ;

mail; biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij