Doradztwo – farmy fotowoltaiczne

KLIENCI O NAS:

 • Powierzone zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, w płaszczyźnie wariantowej, w jasny i rzeczowy sposób uzasadniając wartość firmy. Jakość opracowania oraz termin realizacji wskazują na profesjonalizm i duże doświadczenia w realizowanym temacie.

  Stanisława Szumlińska

  Prezes Zarządu Profil A Sp. z o.o. w Krakowie
 • Wprowadzony przez firmę FinanseTF Sp. z o.o. controllingowy system zarządzania pozwolił nam podejmować trafne decyzje dotyczące zyskowności działów, usprawnił zarządzanie należnościami i pomógł nam poprawić rotację zapasów. Zainteresowanym polecamy firmę FinanseTF Sp. z o.o. do współpracy w niniejszym zakresie.

  Andrzej Goliński

  Przezes Zarządu Euro-Trade Sp. z o.o. SK w Krakowie
 • Z satysfakcję potwierdzam raz jeszcze, że zaprezentowane przez Was opracowanie dotyczące analizy sytuacji bieżącej (CPR) naszego przedsiębiorstwa było bardzo kształcące dla naszych pracowników, pozwalające im uzyskać lepszą wizję kierunków skuteczniejszego działania.

  Mgr Marian Oslizło

  Dyrektor Śląskich Zakładów Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu Śląskim