Szkolenie – online

 Fotowoltaika dla firm – opłacalność

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

 

– obecnie realizowane szkolenia z opłacalności fotowoltaiki dla firm charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na poziomie 8,65 w skali od 1 do 10

– w naszych szkoleniach z niniejszej tematyki uczestniczyło ponad 100 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line

 

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego dla przemysłowych instalacji PV produkujących energie elektryczną na potrzeby własne firmy.

Razem będziemy analizować czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne. Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

 

Terminy szkolenia w 2021 r. 

13 lipca i 3 sierpnia   

Szanowni Państwo !

Firma doradczo-szkoleniowa Finansetf Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie pt. „Fotowoltaika dla Firm” – produkcja energii na potrzeby własne;

– czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny jak liczyć jego opłacalność

– jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm

 

 Dla kogo szkolenie

Szkolenie dedykowane jest;
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

 

Cele szkolenia

 

Zakres szkolenia

 1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
  – firma jako prosument – instalacje do 50 kW mocy
  – firma jako producent – instalacje od 50 kW do 500 kW mocy
  – firma – duże przemysłowe instalacje PV powyżej 500 kW mocy
  – naziemne farmy przemysłowe – linia bezpośrednia – aspekty formalne i prawne
 1. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV
  – klasyczne posadowienie paneli południe 35 stopni – produkcja energii
  – alternatywne posadowienie paneli wschód-zachód 15 stopni – produkcja energii
  – instalacje naziemne – produkcja energii potrzeby własne
 1. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX
  – układ paneli południe 35 stopni
  – układ paneli wschód zachód 15 stopni
  – instalacje naziemne
 1. Koszty eksploatacyjne – Opex
  – instalacje dachowe
  – instalacje naziemne
  – podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
  – podatek od budynków i budowli
  – ubezpieczenia

 2. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  – rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
  – Towarowa Giełda Energii jako podstawa do prognozowania cen i kosztów energii
  – Rynek Dnia Następnego czy Terminowy Rynek Towarowy , który decyduje o cenach energii
  – koszty bilansowania i prowizje firm handlu hurtowego energią elektryczną

 3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  – koszty stałe dystrybucji
  – koszty zmienne dystrybucji
  – koszty opłaty – OZE
  – koszty opłaty – Kogeneracyjnej

 4. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych
  – analiza finansowa projektów inwestycyjnych – zakres
  – stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora
  – NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki

 5. Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
  – opcja naziemna
  – opcja dachowa klasyczna nachylenie paneli 30 stopni
  – opcja dachowa nachylenie paneli wschód-zachód
  – wartość rezydualna projektu
  – dyskusja, wnioski, uwagi

 6. Podsumowanie i dyskusja
  – podsumowanie kluczowych elementów szkolenia jak ustalić cenę w aukcji jesień 2019 dla farm do 1 MWp mocy
  – wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on line  w grupie od 5 do 10 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do bazy teoretycznej poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą przeprowadzone analizy, a interpretacje organów skarbowych odnosić się będą do omawianych zagadnień.

Razem z wykładowcą analizować będziecie Państwo budowę modelu finansowego i pracując „na żywym modelu” (wykładowca operatorem)  określicie wspólnie zyskowności produkcji energii na potrzeby własne firmy.  

  

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. W swojej ponad 20 letniej działalności doradczej i szkoleniowej przekazuje bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zdobytą w ponad 100 projektach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo,  energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako Dyrektor i  Członek Zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. , EXCELLENT SA. W branży energetycznej pracował mi. jako Dyr. w Tauron Polska Energia SA

Inspiracje doradcze czerpie  również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej mi. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Od ponad 10 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

 

Inwestując 870 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo

 1. Dzień szkoleniowy – online

 2. Wzorcowa analiza finansowa – produkcja energii na potrzeby własne 1 MW mocy z 15 scenariuszami wyników – format PDF

 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

 1. Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
  – jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
  – dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

Terminy szkolenia w 2021 r. 

13 lipca i 3 sierpnia   

 1. Inne szkolenia online organizowane 
 2. – Opłacalność Farm Fotowoltaicznych – aukcje i CPPA
  – Magazyny energii dla  fotowoltaiki – opłacalność

 

  Zgłoszenia i zapytania należy kierować ;

mail; biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

 

 

 

Harmonogram czasowy

godzina
wydarzenie

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij