Szkolenie – Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii – opłacalność

Szkolenie – Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii – opłacalność

Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii – opłacalność 

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

– obecnie realizowane szkolenia z zakresu fotowoltaiki dla firm charakteryzują się wysoką satysfakcją uczestników na poziomie 8,5 w skali od 1 do 10

Terminy szkolenia w 2023 r.

 2023 r. – online 

 

Niniejsze szkolenie zostało zmodyfikowane, rozszerzone o zagadnienia związane z prognozowaniem cen energii elektrycznej oraz o aspekty związane ze strategiami zakupowymi energii dla firm – więcej informacji

zobacz

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

 

 

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego dla przemysłowych instalacji PV produkujących energie elektryczną na potrzeby własne firmy.

Razem będziemy analizować czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne. Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

 

Dla kogo szkolenie
– Szkolenie dedykowane jest;
– właścicielom firm przemysłowych, Kadrze kierowniczej i pracownikom firm produkcyjnych oraz sektora OZE

Cele szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące energie na potrzeby własne firmy
– Jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danych cenach energii musi być zachowany aby inwestycja była opłacalna
– Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych dla fotowoltaiki
– Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
– Ocena ryzyk projektu, politycznych, kursowych, technologicznych, popytowo-podażowych transakcji

Zakres szkolenia
1.Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
– firma jako prosument – instalacje do 50 kW mocy
– firma jako producent – instalacje od 50 kW do 500 kW mocy
– firma – duże przemysłowe instalacje PV powyżej 500 kW mocy
– linia bezpośrednia – aspekty formalne i prawne stan aktualny
– linia bezpośrednia – planowane zmiany

2.Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV
– klasyczne posadowienie paneli południe 35 stopni – produkcja energii
– alternatywne posadowienie paneli wschód-zachód 15 stopni – produkcja energii
– instalacje naziemne – produkcja energii potrzeby własne
– nakłady CAPEX w instalacjach dachowych
– koszty eksploatacyjne OPEX
– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
– podatek od budynków i budowli
– ubezpieczenia

3.Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
– ceny dynamiczne – rewolucja czy nie ? – na rynku energii
– Towarowa Giełda Energii jako podstawa do prognozowania cen i kosztów energii
– Rynek Dnia Następnego – kształtowanie się indeksu TGeBase
– Terminowy Rynek Towarowy OTF, transakcje z terminem dostawy BASE_Y-22,23,24,25
– koszty bilansowania i prowizje firm handlu hurtowego energią elektryczną

4.Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– koszty stałe dystrybucji
– koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa
– opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia
– koszty opłaty – OZE
– koszty opłaty – Kogeneracyjnej

5.Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– opcja instalacja dachowa – klasyczne nachylenie paneli 30 stopni
– opcja instalacja dachowa – wschód-zachód nachylenie paneli 15 stopni
– wskaźniki opłacalności projektu
– symulacja wariantów z uwagi na LTV, poziom kosztów zmiennych energii czynnej, poziom CAPEX
– wartość rezydualna projektu
– dyskusja, wnioski, uwagi

6.Magazyny energii dla firm – 300 kWh do 5,0 MWh pojemności
– aspekty formalno-prawne
– rodzaje przemysłowych magazynów energii
– baterie litowo-jonowe podstawowe parametry, wady i zalety
– baterie Kwasowo-ołowiowe podstawowe parametry, wady i zalety
– funkcje magazynów energii w firmach produkcyjnych ze źródłem PV
– modele biznesowe dla firm tworzone na bazie magazynów energii
– mapowanie procesów zużycia i produkcji energii z instalacji PV
– zasady doboru magazynu energii do mocy instalacji PV oraz zużycia – profil biznesowy
– nakłady CAPEX magazyn energii i infrastruktura

7.Analiza finansowa – opłacalność magazynów energii i produkcji z PV – zużycie energii na potrzeby własne firmy – Case Study
– case study – Magazyn Energii dobór dla grupy taryfowej B, zużycie 3000 MWh w roku, instalacja PV 1000 kW mocy, zużycie energii w ciągu 1 zmiany produkcyjnej bez sobót i niedziel
– case study – Magazyn Energii dobór dla grupy taryfowej B, zużycie 3000 MWh w roku, instalacja PV 1000 kW, zużycie energii w ciągu 3 zmian produkcyjnych – ruch ciągły 7 dni w tygodniu
– wskaźniki opłacalności dla prostej stopy zwrotu – magazyn energii + instalacja PV
– wskaźniki opłacalności dla prostej stopy zwrotu – magazyn energii

8.Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii
– wykorzystanie koncepcji wodorowej w strategii energetycznej firmy
– wodór alternatywą dla gazu ziemnego

9.Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on line w grupie od 5 do 10 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do bazy teoretycznej poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą przeprowadzone analizy, a interpretacje organów skarbowych odnosić się będą do omawianych zagadnień.

Razem z wykładowcą analizować będziecie Państwo budowę modelu finansowego i pracując „na żywym modelu” (wykładowca operatorem) określicie wspólnie zyskowności produkcji energii na potrzeby własne firmy.

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe
w ponad
15 firmach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Inwestując 1 250 zł. netto plus 23 % Vat – online
otrzymacie Państwo

 1. Dzień szkoleniowy

 2. Wzorcowa analiza finansowa – produkcja energii na potrzeby własne 1 MW mocy z 15 scenariuszami wyników – format PDF

 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Inwestując 1 550 zł. netto plus 23 % Vat – online
otrzymacie Państwo

8. Wzorcowa analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B – zużycie 3000 MWh w skali roku – moc instalacji PV 1,0 MW – format PDF

9. Punkty od 1) do 7)

Uwaga; Analiza finansowa PV + Magazyn Energii prezentowana będzie w trakcie szkolenia – cena za szkolenie właściwa dla w wersji bazowej

Wersja rozszerzona uprawnia uczestnika do otrzymania Analiza finansowa PV + Magazyn Energii w ramach materiałów szkoleniowych w formacie PDF

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

 1. Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
  – jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
  – dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

 

Zapraszamy na szkolenie !!!


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij