Szkolenie – Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

Szkolenie – Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

 

Fotowoltaika dla firm – opłacalność – szkolenie online

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

– obecnie realizowane szkolenia z opłacalności fotowoltaiki dla firm charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na poziomie 8,65 w skali od 1 do 10

– w naszych szkoleniach z niniejszej tematyki uczestniczyło ponad 100 osób szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line

 

Terminy szkolenia w 2021 r.

28 września

 

Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności biznesu fotowoltaicznego dla przemysłowych instalacji PV produkujących energie elektryczną na potrzeby własne firmy.

Razem będziemy analizować czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne. Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

 

Dla kogo szkolenie
– Szkolenie dedykowane jest;
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych

Cele szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące energie na potrzeby własne firmy
– Jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danych cenach energii musi być zachowany aby inwestycja była opłacalna
– Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych dla fotowoltaiki
– Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
– Ocena ryzyk projektu, politycznych, kursowych, technologicznych, popytowo-podażowych transakcji

Zakres szkolenia
1.Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
– firma jako prosument – instalacje do 50 kW mocy
– firma jako producent – instalacje od 50 kW do 500 kW mocy
– firma – duże przemysłowe instalacje PV powyżej 500 kW mocy
– naziemne farmy przemysłowe – linia bezpośrednia – aspekty formalne i prawne

2.Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV
– klasyczne posadowienie paneli południe 35 stopni – produkcja energii
– alternatywne posadowienie paneli wschód-zachód 15 stopni – produkcja energii
– instalacje naziemne – produkcja energii potrzeby własne

3.Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX
– układ paneli południe 35 stopni
– układ paneli wschód zachód 15 stopni
– instalacje naziemne

4.Koszty eksploatacyjne – Opex
– instalacje dachowe
– instalacje naziemne
– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
– podatek od budynków i budowli
– ubezpieczenia

5.Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
– Towarowa Giełda Energii jako podstawa do prognozowania cen i kosztów energii
– Rynek Dnia Następnego czy Terminowy Rynek Towarowy , który decyduje o cenach energii
– koszty bilansowania i prowizje firm handlu hurtowego energią elektryczną

6.Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– koszty stałe dystrybucji
– koszty zmienne dystrybucji
– koszty opłaty – OZE
– koszty opłaty – Kogeneracyjnej

7.Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych
– analiza finansowa projektów inwestycyjnych – zakres
– stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora
– NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki

8.Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
– opcja naziemna
– opcja dachowa klasyczna nachylenie paneli 30 stopni
– opcja dachowa nachylenie paneli wschód-zachód
– wartość rezydualna projektu
– dyskusja, wnioski, uwagi

9.Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii
– wykorzystanie koncepcji wodorowej w  strategii energetycznej firmy
– wodór alternatywą dla gazu ziemnego

10.Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on line  w grupie od 5 do 10 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do bazy teoretycznej poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą przeprowadzone analizy, a interpretacje organów skarbowych odnosić się będą do omawianych zagadnień.

Razem z wykładowcą analizować będziecie Państwo budowę modelu finansowego i pracując „na żywym modelu” (wykładowca operatorem)  określicie wspólnie zyskowności produkcji energii na potrzeby własne firmy.

Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe
w ponad
15 firmach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Inwestując 980 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo

 1. Dzień szkoleniowy – online

 2. Wzorcowa analiza finansowa – produkcja energii na potrzeby własne 1 MW mocy z 15 scenariuszami wyników – format PDF

 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

 1. Analizy finansowej pełnej – według preferencji klienta – format PDF
  – jeden wariant – łącznie 15 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne
  – dwa warianty – łącznie 30 wersji – założenia indywidualne konsultacje–– koszty inwestycji uzgodnienia indywidualne

 

Zapraszamy na szkolenie !!!


Zobacz inne nasze szkolenia


Czytaj więcej o fotowoltaice


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij