Profil ceny dla fotowoltaiki w 2023 r. i 2024 prognozy

Czy profil ceny PV zmieni się w 2024 r. i jak to wpłynie na opłacalność instalacji PV, a magazyn energii współpracujący z farmą PV stanie się koniecznym elementem projektu czy tylko nowatorskim rozwiązaniem energetycznym ?

Dlaczego cena profilu fotowoltaiki – PV jest ważna ?

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Cena profilu PV jest to średnia cen jaką w danym okresie otrzymałby wytwórca energii elektrycznej z instalacji PV w przypadku rozliczeń z odbiorcą energii w rozliczeniach uwzgledniających ceny godzinowe tj. ceny hurtowe energii elektrycznej w danej godzinie doby np. dla I-Fix Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii w Warszawie.

We wszystkich analizach dotyczących rynku energii elektrycznej, a w szczególności wszelkich analizach dotyczących opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Cena profilu PV jest szczególnie ważna dla wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, które sprzedają energię na wolnym rynku i dla tych farm PV, które objęte są aukcyjnym system wsparcia.

 

Pierwsze pytanie dla obu opcji sprzedaży energii z PV brzmi czy sprzedawać energię według cen stałych czy wg. cen zmiennych tj. cen obowiązujących w danej godzinie doby.

Drugie pytanie dotyczy wpływu profilu ceny na opłacalność instalacji fotowoltaicznych i różnicy pomiędzy średnią ceną energii elektrycznej wyrażoną np. poprzez TGeBASEm, a ceną dla fotowoltaiki wyrażoną poprzez indeks TGePVm. Oba indeksy cenowe to indeksy TGE w Warszawie, a konstrukcja tych indeksów jest następująca;

 

Cena profilu PV i wskaźniki TGeBASEm oraz TGePVm w 2023 r.

2023 r. – w PLN/MWh styczeń  luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2023 r.
TGeBASEm 649,9 661,7 576,7 584,1 485,1 538,6 530,0 497,8 515,1 432,0 444,6 360,5 523,0
TGePVm 717,2 670,6 543,2 549,7 423,9 490,0 471,0 453,7 429,9 394,9 476,3 431,6 504,3
profil ceny PV (*) 10,4% 1,3% -5,8% -5,9% -12,6% -9,0% -11,1% -8,9% -16,5% -8,6% 7,1% 19,7% -3,6%

                           * profil ceny PV – liczony jako różnica pomiędzy (TGePVm, a TGeBASEm do średniej ceny tj. TGeBASEm)

 

Historyczny poziom indeksów do ustalenia ceny profilu PV w 2022 r.

2022 r. – w PLN/MWh styczeń  luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2022 r.
TGeBASEm 662 524 682 573 646 856 1088 1344 868 647 851 811 796
TGePVm 771 567 563 493 532 687 848 1135 749 590 940 938 734
profil ceny PV (*) 16,4% 8,3% -17,4% -14,0% -17,7% -19,7% -22,0% -15,5% -13,7% -8,8% 10,4% 15,6% -7,7%

                           * profil ceny PV – liczony jako różnica pomiędzy (TGePVm, a TGeBASEm do średniej ceny tj. TGeBASEm)

 

Cena profilu PV wg. indeksu PVm-CP

Człony indeksu PVm-CP oznaczają:
                                                                    * PV-fotowoltaika
                                                                    * m-miesiąc
                                                                    * CP – cena profilu

Indeks PVm-CP liczony jest jako średnia cen godzinowych (I-Fix RDN TGE) dla dostawy w danym miesiącu, z uwzględnieniem wag określających udział rzeczywistej generacji PV na terenie Polski dla poszczególnych godzin dostawy (dane PSE). Indeks ten opracował T.Falkowicz dostrzegając niedoskonałości indeksów TGE w tym zakresie. Rozbieżności w danych pomiędzy poszczególnym indeksami prezentuje poniższa tabela.

2023 r. w zł./MWh sty.23 lut.23 mar.23 kwi.23 maj.23 cze.23 lip.23 sie.23 wrz.23 paź.23 lis.23 gru.23 2023 r.
1. TGePVm 717,2 670,6 543,2 549,7 423,9 490,0 471,0 453,7 429,9 394,9 476,3 431,6 504,3
2. PVm-CP 648,9 678,2 519,7 532,6 399,3 472,0 463,4 430,7 422,2 351,7 407,7 343,0 472,4
(1-2)/1 -9,5% 1,1% -4,3% -3,1% -5,8% -3,7% -1,6% -5,1% -1,8% -10,9% -14,4% -20,5% -6,3%

 

Cena profilu fotowoltaiki, a opłacalność farm PV

Odnosząc się do drugiego pytania dotyczącego wpływu ceny profilu fotowoltaiki na opłacalność farm PV należy przeanalizować jak cena profilu PV wpływa na opłacalność farm fotowoltaicznych. I tu powinniśmy przeanalizować 3 scenariusze;

 

Odpowiedź na powyższe 3 pytania, znajdziemy w ofertach spółek obrotu, które oferują nam zakup energii z naszych farm w 2024 r. po cenach odnoszących się do ceny godzinowych indeksu giełdowego TGe24. Ofert z ceną stałą roczną lub miesięczną np. TGeBASEm prawie nie występują.

 

 

Profil ceny PV – farma PV samodzielna instalacja – opłacalność

Profil ceny to inne pojęcie niż cena profilu PV – profil ceny to odchylenie od ceny PV od średniej ceny energii elektrycznej. Poniższa tabela przedstawia profil ceny PV dla indeksu PVm-CP i indeksu TGeBASEm

1. TGeBASEm – 2. PVm-CP sty.23 lut.23 mar.23 kwi.23 maj.23 cze.23 lip.23 sie.23 wrz.23 paź.23 lis.23 gru.23 2023 r.
Profil ceny PV –  (1-2)/1 -0,2% 2,5% -9,9% -8,8% -17,7% -12,4% -12,6% -13,5% -18,0% -18,6% -8,3% -4,9% -9,7%

W 2023 r. interpretacja profilu ceny PV jest następująca:
– śr. cena uzyskana ze sprzedaży energii ze źródeł PV rozliczanych wg. cen godzinowych I-Fix TGE była o 9,7 % niższa niż średnia cena energii na rynku SPOT dla instrumentów indeksu TGeBASEm

Wpływ ceny profilu na samodzielnie funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne wydaje się oczywisty i należy odpowiedzieć na pytanie czy w 2024 r. proces pogłębiania profilu ceny będzie następował czy nie w stosunku do 2023 r. Powstawanie profilu ceny dla różnych instalacji wynika z parytetu pomiędzy zapotrzebowanie energii elektrycznej czyli zużyciem, a generacją energii elektrycznej z danego źródła w naszym przypadku z fotowoltaiki. Bez szczegółowych analiz wiemy iż instalacji PV będzie nam przybywać i to w zakresie instalacji PV prosumenckich jak i wielkoskalowych farm PV. Tylko dla tych ostatnich jak podaje IEO aktywnych warunków przyłączeniowych jest na poziomie 18,2 GW mocy wg. stanu na 3 kw 2023 r.

O prognozowaniu zużycia energii elektrycznej i cenie profilu PV mówić będziemy na naszym szkoleniu – sprawdź – SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024

 

Profil ceny PV – podwójna hybryda farma PV + magazyn energii – opłacalność

W przypadku podwójnej hybrydy istotne  jest w jaki sposób zarządzać będziemy magazynem energii tj. jaką procedurę zastosujemy w zakresie ładowania (w jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach i kiedy energię będziemy pobierać oraz oddawać) i rozładowywania magazynu energii.

Nasz przypadek przeanalizujmy na podstawie powyższego wykresu dla wszystkich niedziel lipca 2023 r. I tak, średnia cena energii wyniosła 470 PLN/1 MWh wg. indeksu TGe24, natomiast średnia cena profilu PV wyniosła 410 zł/1 MWh. tj. profil ceny był ujemy, mniejszy o 12,7% od ceny średniej wg. TGe24. Posiadając magazyn energii moglibyśmy energię zmagazynować w godzinach pomiędzy 10-00, a 16-00 i wprowadzić do sieci w godzinach 19-00 do 22-00. Zysk na takiej operacji byłby na poziomie średniej ceny oddania energii do sieci tj. 600 zł. za 1 MWh śr. minus średnia cena ładowania tj. 150 zł./1 MWh wynosi 450 zł./1 MWh.

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2024 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

Zamknij