Profil ceny dla fotowoltaiki w 2023 r. i 2024 prognozy

Czy profil ceny PV zmieni się w 2024 r. i jak to wpłynie na opłacalność instalacji PV, a magazyn energii współpracujący z farmą PV stanie się koniecznym elementem projektu czy tylko nowatorskim rozwiązaniem energetycznym ?

Dlaczego profil ceny fotowoltaiki – PV jest ważny ?

We wszystkich analizach dotyczących rynku energii elektrycznej, a w szczególności wszelkich analizach dotyczących opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Profil ceny PV jest szczególnie ważny dla wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, które sprzedają energię na wolnym rynku i dla tych farm PV, które objęte są aukcyjnym system wsparcia.

Pierwsze pytanie dla obu opcji sprzedaży energii z PV brzmi czy sprzedawać energię według cen stałych czy wg. cen zmiennych tj. cen obowiązujących w danej godzinie doby.

Drugie pytanie dotyczy wpływu profilu ceny na opłacalność instalacji fotowoltaicznych i różnicy pomiędzy średnią ceną energii elektrycznej wyrażoną np. poprzez TGeBASEm, a ceną dla fotowoltaiki wyrażoną poprzez indeks TGePVm. Oba indeksy cenowe to indeksy Towarowej Giełdy Energii w Warszawie, a konstrukcja tych indeksów jest następująca;

 

Profil ceny PV i wskaźniki TGeBASEm oraz TGePVm w 2023 r.

23 r. – w PLN/MWh styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec
TGeBASEm 650 662 577 584 485 539 530
TGePVm 717 671 543 550 424 490 471
profil ceny PV (*) 10,4% 1,3% -5,8% -5,9% -12,6% -9,0% -11,1%

 * profil ceny PV – liczony jako różnica pomiędzy (TGePVm, a TGeBASEm do średniej ceny tj. TGeBASEm)

 

Historyczny poziom indeksów do ustalenia profilu ceny PV w 2022 r.

2022 r. – w PLN/MWh styczeń  luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2022 r.
TGeBASEm 662 524 682 573 646 856 1088 1344 868 647 851 811 796
TGePVm 771 567 563 493 532 687 848 1135 749 590 940 938 734
profil ceny PV (*) 16,4% 8,3% -17,4% -14,0% -17,7% -19,7% -22,0% -15,5% -13,7% -8,8% 10,4% 15,6% -7,7%

                           * profil ceny PV – liczony jako różnica pomiędzy (TGePVm, a TGeBASEm do średniej ceny tj. TGeBASEm)

 

 

Profil ceny fotowoltaiki, a opłacalność farm PV

Odnosząc się do drugiego pytania dotyczącego wpływu profilu ceny fotowoltaiki na opłacalność farm PV należy przeanalizować jak profil ceny PV wpływa na opłacalność farm fotowoltaicznych. I tu powinniśmy przeanalizować 3 scenariusze;

 

Odpowiedź na powyższe 3 pytania, znajdziemy w ofertach spółek obrotu, które oferują nam zakup energii z naszych farm w 2024 r. po cenach odnoszących się do ceny godzinowych indeksu giełdowego TGe24. Ofert z ceną stałą roczną lub miesięczną np. TGeBASEm prawie nie występują.

 

 

Profil ceny PV – farma PV samodzielna instalacja – opłacalność

Wpływ profilu ceny na samodzielnie funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne wydaje się oczywisty i należy odpowiedzieć na pytanie czy w 2024 r. proces pogłębiania profilu ceny będzie następował czy nie w stosunku do 2023 r. Powstawanie profilu ceny dla różnych instalacji wynika z parytetu pomiędzy zapotrzebowanie energii elektrycznej czyli zużyciem, a generacją energii elektrycznej z danego źródła w naszym przypadku z fotowoltaiki. Bez szczegółowych analiz wiemy iż instalacji PV będzie nam przybywać i to w zakresie instalacji PV prosumenckich jak i wielkoskalowych farm PV. Tylko dla tych ostatnich jak podaje IEO aktywnych warunków przyłączeniowych jest na poziomie 6,0 GW mocy.

O prognozowaniu zużycia energii elektrycznej i cenie profilu PV mówić będziemy na naszym szkoleniu – sprawdź – SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023

 

Profil ceny PV – podwójna hybryda farma PV + magazyn energii – opłacalność

W przypadku podwójnej hybrydy istotne  jest w jaki sposób zarządzać będziemy magazynem energii tj. jaką procedurę zastosujemy w zakresie ładowania (w jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach i kiedy energię będziemy pobierać oraz oddawać) i rozładowywania magazynu energii.

Nasz przypadek przeanalizujmy na podstawie powyższego wykresu dla wszystkich niedziel lipca 2023 r. I tak, średnia cena energii wyniosła 470 PLN/1 MWh wg. indeksu TGe24, natomiast średnia cena profilu PV wyniosła 410 zł/1 MWh. tj. profil ceny był ujemy, mniejszy o 12,7% od ceny średniej wg. TGe24. Posiadając magazyn energii moglibyśmy energię zmagazynować w godzinach pomiędzy 10-00, a 16-00 i wprowadzić do sieci w godzinach 19-00 do 22-00. Zysk na takiej operacji byłby na poziomie średniej ceny oddania energii do sieci tj. 600 zł. za 1 MWh śr. minus średnia cena ładowania tj. 150 zł./1 MWh wynosi 450 zł./1 MWh.

 

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

4. Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 

Zamknij