Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Terminy szkolenia w 2024 r. 

11 czerwca 2024 – on-line

25 czerwca 2024 – online ———-następne po 15 września

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz !

PROGRAM SZKOLENIA – pobierz !

 

Razem będziemy kupować energię w 2024 r. i analizować opcje zakupu na 2025 r., przeanalizujemy czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne. Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

Strategie wytwórcze dla firmy to strategie budowania własnych źródeł OZE (energia elektryczna zużywana na potrzeby własne) zarówno na terenie firmy jak i na gruntach oddalonych i połączonych z firmą np. „Linią bezpośrednią”. „Linia bezpośrednia” to nowy element, którego opłacalność będziemy analizować biorą pod uwagę opłaty jakie inwestor budujący linie bezpośrednią musi ponieść;
– opłata solidarnościowa
– opłata jakościowa
– opłata mocowa

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację aby określić czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby. Wspólnie analizować będziemy case study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii korzystając z różnych strategii zakupowych. Szkolenie nakierowane jest na to co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2 latach omawiając szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusz rozwoju rynku energii.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po cenach ujemnych w cenie hurtowej z dostawą na 15.10.2023 r. w godzinach od 11 do 14. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w moim biznesie ?

Zostańmy „łowcami ujemnych cen energii elektrycznej” w 2024 r. wspólnie określimy, jakie przesłanki muszą zajść na rynku energii elektrycznej, a ujemne ceny wystąpiły.

 

Zapraszamy !!!

Szkolenie przeznaczone jest dla
– kupców energii elektrycznej
– menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu
– kadry kierowniczej firm produkcyjnych
– właścicieli firm przemysłowych,
– kadry kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE

Cele szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące energie na potrzeby własne firmy
– Jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danych cenach energii musi być zachowany aby inwestycja była opłacalna
– Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych dla fotowoltaiki
– Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
– Ocena ryzyk projektu, politycznych, kursowych, technologicznych, popytowo-podażowych transakcji

Zakres szkolenia

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
  – Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat
  – Rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy
  – Export i Import energii elektrycznej, determinanty ceny energii
  – Regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – Dyrektywa OZE
  – Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich
 1. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
  – Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana ?
  – rynek SPOT, a rynek terminowy OTF TGE w Warszawie
  – rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i BASE
  – rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2024 r. BASE_Q, M, W-24
  – rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2025 r. – BASE_Y-25
  – składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy
 1. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  – Koszty stałe dystrybucji
  – Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa
  – Opłata mocowa
  – Koszty opłaty – OZE , a ceny energii na wolnym rynku, wpływ morskich farm wiatrowych Offshore na wysokość opłaty
  – Koszty opłaty – Kogeneracyjnej
  – Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
 2. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii opcja z linii bezpośredniej
  – instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne
  – magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności
  – instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności
  – prosument wirtualny – możliwości biznesowe
  – Case study 1– analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy 
  Case study 2 – analiza opłacalności instalacji PV i opcja linii bezpośredniej – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy
  – podstawy prawne budowy i eksploatacji linii bezpośredniej, wydzielony odbiorca, a wydzielona jednostka wytwórcza
  – opłata solidarnościowa
  – opłata jakościowa
  – opłata mocowa
 3. Strategie zakupowe energii 
  – strategie wg. okresu planowania
  – strategie wg. jakości zarządzania procesem zakupu
  – narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii
  – strategie zakupowe oparte o ceny stałe
  – strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu
  – strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu
  – dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej, a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego
  – wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii

  – Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2024 i 2025 r.  
  a) profil zużycia energii – a ceny dynamiczne I-Fix – w okresie letnim i okresie zimowym
  b) prognoza ceny średniej rynek SPOT w 2025 r.
  c) prognoza ceny średniej 2024 – rynek SPOT
  d) cena godzinowa średnia I-Fix, a cena wg. profilu zużycia
 4. Podsumowanie i dyskusja
  – podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
  – wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Uwaga;
Opcja dodatkowa – możliwość nabycia – format aktywny Excel – Analiza opłacalność instalacji fotowoltaicznej, produkcja energii na potrzeby własne firmy – złóż zapytanie o ofertę

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on-line w grupie od 5 do 15 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą aktualną sytuacje na rynku energii i surowców energetycznych.

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów  i strategii firmy , specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące rynku energii elektrycznej, w których uczestniczyło pond 500 osób. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy ogniw wodorowych. W działalności doradczej wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i Członek Zarządu ds. Finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”

Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model EPF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz EPF-modelBASEm dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Prowadzi badania w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł wytwarzania w tym OZE. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

 – 5 % rabat – zapisz się do   Newsletter   subskrybenci otrzymują dodatkowy rabat 5% (oprócz bieżących promocji) na szkolenia i produkty 

 

Inwestując Wersja bazowa – 1 680 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line

 1. Jeden dzień szkoleniowy

 2. Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia – mail – z zagadnień omawianych na szkoleniu
 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Inwestując Wersja rozszerzona (1680 zł. netto wersja bazowa) + 950 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line 

pkt. od 1 do 7 oraz

    8. Wzorcowa analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B – zużycie 3000 MWh w skali roku – moc instalacji PV 1,0 MW – format PDF – zawiera
–  mapowanie produkcji z instalacji PV ze zużyciem energii w firmie – godzinowa weryfikacja nadwyżek/niedoborów energii
– 15 lat,  prognoza energii czynnej + narzut spółki obrotu
– 15 lat,  prognoza kosztów dystrybucji zmiennych opłata sieciowa i jakościowa
– 15 lat,  prognoza opłaty OZE
– 15 lat,  prognoza opłata mocowa
–  Analiza opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne firmy
– Stopa zwrotu – Magazyn energii + PV – zużycie energii na potrzeby własne firmy

 

 

Uwaga; Analiza finansowa PV + Magazyn Energii prezentowana będzie w trakcie szkolenia – cena za szkolenie właściwa dla w wersji bazowej
Wersja rozszerzona uprawnia uczestnika do otrzymania Analiza finansowa PV + Magazyn Energii w ramach materiałów szkoleniowych w formacie PDF

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

Opcja dodatkowa – możliwość nabycia – format aktywny Excel – Analiza opłacalność instalacji fotowoltaicznej, produkcja energii na potrzeby własne firmy – złóż zapytanie o ofertę

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2024
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2024 r. – Szkolenie

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij