Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze 

– nie słuchaj innych sam licz opłacalność –

Terminy szkolenia w 2023 r. –  15% rabat przy zakupie 2 szkoleń

19  październik 2023 r. – on-line

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz !

PROGRAM SZKOLENIA – pobierz !

 

Razem będziemy kupować energię w 2023 r. i analizować opcje zakupu na 2024 r., przeanalizujemy czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne. Znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania;

Rok 2022 był rokiem wielu dynamicznych zmian, gwałtowne wzrosty cen energii i surowców, wysoka inflacja, ustawy mrożąca ceny energii dla MŚP, zmiany w ustawodawstwie energetycznym i wydawałoby się, że osoby odpowiedzialne za segment energetyczny w firmach będą mieć „chwile wytchnienia”, niestety nic podobnego. Rok 2023 r. szykuje Nam dużo zmian, a rok 2024 małą energetyczną rewolucję, na którą powinniśmy się przygotować. Okres gdzie obowiązywała jedna stała cena energii elektrycznej w okresie roku czy 3 lat bezpowrotnie mija, a co czeka firmy i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energia elektryczną i jej zakupy ? – na pewno dużo zmian ! Czy jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. zdecydowanie nie !, ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem.

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację aby określić czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby. Wspólnie analizować będziemy case study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii korzystając z różnych strategii zakupowych. Szkolenie nakierowane jest na to co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2-4 latach omawiając szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusz rozwoju rynku energii.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł. w cenie hurtowej z dostawą na 1.01.2023 r. w godzinach od 1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w moim biznesie ?

 

Zapraszamy !!!

Szkolenie przeznaczone jest dla
– kupców energii elektrycznej
– menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu
– kadrze kierowniczej firm produkcyjnych
– właścicielom firm przemysłowych,
– kadrze kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE

Cele szkolenia
– Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie określić czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące energie na potrzeby własne firmy
– Jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danych cenach energii musi być zachowany aby inwestycja była opłacalna
– Jaką metodologię zastosować przy liczeniu opłacalności projektów inwestycyjnych dla fotowoltaiki
– Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi
– Ocena ryzyk projektu, politycznych, kursowych, technologicznych, popytowo-podażowych transakcji

Zakres szkolenia

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
  – Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat
  – Rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy
  – Export i Import energii elektrycznej, determinanty ceny energii
  – Regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – Dyrektywa OZE
  – Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich
 1. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
  – Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana ?
  – rynek SPOT, a rynek terminowy OTF TGE w Warszawie
  – rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i BASE
  – rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2023 r. BASE_Q, M, W-23
  – rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2024 r. – BASE_Y-24
  – składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy
 1. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
  – Koszty stałe dystrybucji
  – Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa
  – Opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia
  – Koszty opłaty – OZE
  – Koszty opłaty – Kogeneracyjnej
  – Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
 2. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii
  – instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne
  – magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności
  – instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności
  – prosument wirtualny – możliwości biznesowe
  – Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF
 3. Strategie zakupowe energii 
  – strategie wg. okresu planowania
  – strategie wg. jakości zarządzania procesem zakupu
  – narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii
  – strategie zakupowe oparte o ceny stałe
  – strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu
  – strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu
  – dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej, a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego
  – wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii
  – Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF – wersja PDF
 4. Podsumowanie i dyskusja
  – podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
  – wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Uwaga;
Opcja dodatkowa – możliwość nabycia – format aktywny Excel – Analiza opłacalność instalacji fotowoltaicznej, produkcja energii na potrzeby własne firmy – złóż zapytanie o ofertę

 

Forma szkolenia, ilość uczestników

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on line w grupie od 5 do 15 osób.
Wykłady będą wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą aktualną sytuacje na rynku energii i surowców energetycznych.

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów  i strategii firmy , specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące rynku energii elektrycznej, w których uczestniczyło pond 500 osób. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy ogniw wodorowych. W działalności doradczej wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i Członek Zarządu ds. Finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”

Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model EPF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz EPF-modelBASEm dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Prowadzi badania w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł wytwarzania w tym OZE. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Inwestując Wersja bazowa – 1 580 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line

 1. Jeden dzień szkoleniowy

 2. Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia – mail – z zagadnień omawianych na szkoleniu
 3. Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz

 4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja

 5. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji

 6. Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach

 7. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Inwestując Wersja rozszerzona – 1 950 zł. netto plus 23 % Vat – otrzymacie Państwo – szkolenie on-line 

    8. Wzorcowa analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B – zużycie 3000 MWh w skali roku – moc instalacji PV 1,0 MW – format PDF

9. oraz punkty od 1) do 7)

 

Uwaga; Analiza finansowa PV + Magazyn Energii prezentowana będzie w trakcie szkolenia – cena za szkolenie właściwa dla w wersji bazowej
Wersja rozszerzona uprawnia uczestnika do otrzymania Analiza finansowa PV + Magazyn Energii w ramach materiałów szkoleniowych w formacie PDF

 

Opcje promocyjne !!!

 1. Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0 % rabatu
 2. Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania rabatu max. do 8,0 %

Inne – dla uczestników szkolenia preferencyjne warunki nabycia

Opcja dodatkowa – możliwość nabycia – format aktywny Excel – Analiza opłacalność instalacji fotowoltaicznej, produkcja energii na potrzeby własne firmy – złóż zapytanie o ofertę

Zapraszamy na szkolenie !!!

Polecamy inne nasze szkolenia – zobacz !


1. SZKOLENIE – Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023
2. Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
3. Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie

 


Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij