Szkolenia i analizy opłacalność farm fotowoltaicznych i systemów kogeneracyjnych

Oddajemy Inwestorom narzędzia pomagające zrozumieć i samodzielnie liczyć opłacalności farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym czy opłacalność produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy.

Liczymy opłacalność produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w kogeneracji.

Zachęcamy Przedsiębiorców do tworzenia własnych źródeł wytwarzania energii obniżających koszty tego medium uniezależniając firmy od wahań cen energii elektrycznej i cieplnej na rynku.

Baza wiedzy

Napisz do nas

Zamknij